Historiaa

Tammelan varhaiskasvatuksen historiaa

Ensimmäinen kunnallinen perhepäivähoitaja aloitti työnsä 1974. Perhepäivähoidosta vastasivat Harry Hakala ja Ebba Penttilä. Vuodesta 1990 alkaen perhepäivähoidonohjaajana on toiminut Kirsi Hyytiäinen.

Tammelan päiväkoti aloitti toimintansa 1978 Kuusitiellä. Päiväkodissa toimi yksi 16 lapsen ryhmä 3-6-vuotiaille. Päiväkodissa työskentelivät päiväkodinjohtajan lisäksi kaksi päivähoitajaa, päiväkotiapulainen ja harjoittelija. Ensimmäisenä päiväkodin johtajana toimi Pirjo Vähä-Herttua.

Päiväkodin toiminta siirtyi Norrintielle nykyisen Päiväkoti Taikatassun tiloihin 1990. Vanha kansakoulurakennus peruskorjattiin ja muuttui Tammelan päiväkodiksi. Päiväkodin toimintaa laajennettiin kahteen ryhmään ja 3-6-vuotiaita lapsia mahtui yhteensä 40. Lapsiryhmien nimet olivat: Tiitiäiset ja Menninkäiset. Päiväkodin johtajana toimi koko 1990-luvun ajan Marja-Liisa Leppäkoski. Hänen jälkeensä päiväkodinjohtajana toimi Paula Laakso. Alussa päiväkodin ruoka tuotiin koululta. Myöhemmin päiväkotiin saatiin oma keittiö. 2005 päiväkodin keittiö siirtyi Norrintie 4:ään silloisen FAI:n eli ammatti-instituutin keskuskeittiölle.

Päiväkodilta vapaiksi jääneissä Kuusitien tiloissa toimi koululaisten iltapäiväkerho 1990. Seuraavana vuonna tiloihin perustettiin ryhmis. Tammelan ensimmäinen ryhmäperhepäiväkoti toimi 10-paikkaisena ja perhepäivähoitajia tiloissa työskenteli kaksi. Vuosituhannen vaihteessa Kuusitien tilat olivat jonkun aikaa muussa käytössä, kunnes 2000 tilat otettiin uudelleen päivähoidon käyttöön ja tiloissa aloitti esiopetusryhmä Maahiset. Maahisten toiminta laajeni edelleen koululaisten iltapäiväkerhoon ja myöhemmin vuorohoitopäiväkotiryhmäksi. Vuorohoito siirtyi 2003 Norrintielle ja Kuusitielle muodostui vuoden 2004 aikana 1-3-vuotiaiden päiväkotiryhmä Nuppuset. Näin myös alle 3-vuotiaat saivat oman päiväkotiryhmän. Ryhmässä oli paikkoja 12 lapselle. Nuppusten toiminta päättyi 2014.

Päiväkotitoiminta laajeni ja esiopetus tuli tunnetummaksi toiminnaksi päivähoidon rinnalle. Portaan koulun yhteyteen perustettiin päiväkodin ns. sateliittiryhmänä esiopetusryhmä Pööpötit. Portaan koulun yhteydessä on toiminut vuodesta 2000 ryhmis Piiaparit 12 lapselle. Myöhemmin ryhmis muutettiin Häiviän päiväkodin sateliittiryhmäksi. Vuoden 2016 aikana Portaan päiväkodin Piiparit päivähoitoryhmä ja eskariryhmä siirtyivät osaksi Päiväkoti Haituloita.

Haituloiden ryhmä aloitti 1997 ”Laihon talossa” Norrintiellä. Rakennus on toiminut aikaisemmin kouluna ja kirjastona. Haituloissa oli aluksi 21 lasta ja kolme työntekijää. Lapset ulkoilivat Tiitiäisen ja Menninkäisten piha-alueella. 2004 Haituloiden tilat peruskorjattiin ja 2007 päiväkoti sai oman aidatun piha-alueen. Haituloiden toimintaa laajennettiin 2009 kerhotoiminnalla talon alakertaan. Tammelan päiväkodin ensimmäinen päiväkerho aloitti 2009. Vuotta myöhemmin kerhot siirtyivät Maahisiin. Vuodesta 2016 Haitulat muuttui omaksi päiväkodiksi nimeltään Päiväkoti Haitulat. Päiväkodin johtajana toimii Emmi Sundqvist.

”Vanha käsityökoulu” päätettiin peruskorjata päiväkodiksi ja uusi Tammelan päiväkodin ryhmä Maahiset aloitti toimintansa elokuussa 2003. Samaan aikaan vuorohoito siirtyi Kuusitieltä Norrintielle uusiin hienoihin tiloihin. Rakennus on 1877 kansakoulun yhteyteen perustettu käsityökoulu, joka on ollut ympäristöministeriön antamalla päätöksellä suojeltu vuodesta 1997 lähtien. Ympäristöministeriö katsoi Tammelan Kirkonkylän valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi, josta käsityökoulu on osa. Tammela kuuluu Suomen varhaisempiin kansakoulupitäjiin. Miljöössä huomionarvonsa saa koulutontin kulttuurihistorialliset arvon kannalta siihen liittynyt maankuulu koulupuutarha, jonka muistoa tulee vaalia. Koulupuutarhan somistaminen sai alkunsa 1880-luvulla, jolloin ympäristöä alettiin koristaa istutuksilla. Jokaisella lapsella oli ”oma omituinen puu” hoidettavanaan. Perintönä tästä päiväkodin pihapiirissä kasvaa edelleen omena- ja luumupuita sekä marjapensaita.

Tammelan päiväkodin Maahisten tilat saneerattiin museoviraston vaatimusten ja kunnan suunnitelmien mukaisesti. Saneerauksen jälkeen vanha hirsirakennus näyttää tyylikkäältä vanhoine kattohirsineen, ikkunoineen ja porstuan oven karmeineen. Porstuaa komeilee vanha kaappi muistuttaen vanhoista kansakouluajoista. Lisäksi salissa on säilytetty vanha kaakeliuuni. Muilta osin rakennus saneerattiin viihtyisäksi ja kodikkaaksi päiväkodiksi. Vuonna 2016 Tammelan päiväkodin nimi muutettiin Päiväkoti Taikatassuksi, johon kuuluvat Maahisten ja Taikatassun rakennukset. Taikatassun rakennus on siis 1990 saneerattu Tammelan päiväkoti eli entinen kansakoulurakennus. Päiväkoti Taikatassun päiväkodinjohtajana vuodesta 2016 alkaen toimii Kirsi Hyytiäinen.

2000-luvulla Tammelaan muutti paljon lapsiperheitä ja varhaiskasvatuksen toiminta laajeni laajenemistaan. 2001 ryhmis Sinikello aloitti toimintansa Lamalassa. Lapsia oli 12 ja perhepäivähoitajia kolme. 2002 Sinikello siirtyi isompiin tiloihin edelleen Lamalassa ja vuonna 2008 isompiin tiloihin Norrintielle entiseen opiskelijarivitalorakennukseen. Rivitalot peruskorjattiin ryhmikselle sopiviksi tiloiksi. Sinikellon kylkeen muodostui toinen ryhmis Päivänkakkara. Vuoden alusta 2009 Norrintien entisistä opiskelijarivitaloista peruskorjattiin lisää tilaa ryhmikselle nimeltään Leinikki. Leinikki muuttui päiväkodiksi elokuussa 2009 ja vuorohoidon toiminta keskitettiin Leinikkiin. Leinikin, Sinikellon ja Päivänkakkaran toiminta päättyi 2016 ja vuorohoito siirtyi Päiväkoti Taikatassuun Maahisten tiloihin. Leinikin ja Sinikelllon lakkautuksen syynä oli lapsimäärän väheneminen ja ryhmien yhdistäminen.

Tammelan päiväkodissa on ollut myös päiväkerhotoimintaa. Seurakunnan päiväkerhot olivat täyttyneet ja seurakuntakodilla tilat eivät enää riittäneet kerholaiset määrälle. Yhteistyössä seurakunnan kanssa perustettiin päiväkoti Haituloihin kunnan kerhoryhmät kahdelle lapsiryhmälle 2-5-vuotiaita lapsia. Kerhojen toiminta siirtyi Maahisiin syksyllä 2010. Kunnallinen päiväkerhotoiminta päättyi keväällä 2016. Seurakunnan päiväkerhot jatkoivat toimintaansa ja kaikki halukkaat mahtuivat seurakunnan kerhoihin. Kunta tarjosi osa-aikaista varhaiskasvatusta entisen päiväkerhotoiminnan tilalle.

Kaukjärvellä toimi ryhmis Sopukka. Sopukka muuttui päiväkodiksi ja päiväkodissa toimi päivähoito sekä esiopetusryhmä. Sopukan toiminta päättyi ja tilat laajennettiin koulun käyttöön.

Riihivalkamassa toimi vuodesta 1997 alkaen Häiviän ryhmis Päiväkumpu. Entinen Terveystalo peruskorjattiin ryhmikseksi. Ryhmiksessä aloitti 8 lasta ja kaksi perhepäivähoitajaa. Myöhemmin tiimiin liittyi kolmas perhepäivähoitaja. 2001 Häiviän ryhmis muuttui subjektiivisen esiopetusoikeuden myötä Tammelan päiväkodin alaosastoksi Häiviän päiväkoti Päiväkummuksi. Päiväkummussa aloitti elokuussa 2001 esiopetusryhmä ja henkilökunnan tiimi kasvoi lastentarhanopettajalla. 2010 Päiväkummusta tuli oma päiväkoti Häiviän päiväkoti Päiväkumpu. Päiväkodin johtajana toimi Pirjo Stenman ja hänen jälkeensä Melanie Kuparinen. Tammelassa alettiin suunnittelemaan uutta päiväkotia ja paikaksi valikoitui Riihivalkaman koulun pihapiiri. Koska uusi päiväkoti valmistui Riihivalkamaan, Päiväkummun lapset siirtyivät sinne ja Päiväkummun toiminta päättyi.

Tammelan uusin päiväkotirakennus Tammitarhan päiväkoti aloitti toimintansa elokuussa 2013. Tammitarhan päiväkoti sijaitsee Riihivalkaman koulun kanssa samassa pihapiirissä. Päiväkoti ja koulu käyttävät osittain samoja tiloja, kuten ruokasali ja liikuntasali. Sekä päiväkodilla että koululla on omat leikkipaikat.

Tammela on luontopitäjä, niinpä kunnassa toimii myös useampi metsäeskariryhmä. Ensimmäinen metsäeskari aloitti Häiviän päiväkodissa nimeltään Metsätontut. Toinen ryhmä perustettiin Haituloiden yhteyteen luontoliikuntaryhmäksi nimeltään Ilvekset. Ilvesten toimintaympäristönä on liikuntakeskus ja sen lähimaasto. Päiväkoti Haituloiden Jänisten ryhmä toteuttaa luontoliikunta esiopetustoimintaa osittain Ilvesten kanssa yhdessä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä