Luontoliikunta ja metsäryhmät

Luontoliikunta ja metsäryhmät käynnistyvät jälleen elokuussa 2021

Luontoliikunta ja metsäryhmiin voi hakea varhaiskasvatushakemuksella (pelkässä 6v esiopetuksessa olevat esiopetushakemuksella). Kirjoita lisätietoja kohtaan toiveesi luontoliikunta- tai metsäryhmästä. 

Päiväkoti Taikatassu ja Maahiset

Kirkonkylässä luontoliikuntaryhmän oppimisympäristönä on Liikuntapuiston liikunta- ja ulkoilualueet, liikuntakeskus ja päiväkodin kotapaikka. Luontoliikuntaryhmä kokoontuu päiväkodilla ja siirtyy sieltä yhdessä liikuntapuistoon. Päivän päätteeksi saavutaan yhdessä takaisin päiväkodin tiloihin. Luntoliikuntaryhmät ovat sekä Taikatassussa että Maahisissa.  

Aamulla ryhmään tulevat lapset syövät aamupalan päiväkodissa. Aamupäivän aikana lapsille tarjotaan pieni aamuvälipala luontopaikalla. Aikaisempina vuosina luontoliikuntaryhmä on syönyt lounaan päiväkodissa, mutta olemme myös miettineet lounaan syömistä luontoliikuntapaikalla tai koulukeskuksen ruokasalissa. 


Tammitarhan päiväkoti

Riihivalkamassa sijaitsevan Tammitarhan päiväkodin metsäpaikka on vajaan kilometrin päässä päiväkodista. Lapset tulevat aamulla päiväkotiin, syövät aamupalan ja lähtevät yhdessä kävellen metsäpaikalle. Metsäpaikalla on mökki, laavu, ulko-wc ja maastoltaan monipuolinen metsäpaikka. Ryhmä syö lounaan päiväkodilla.
Ryhmän toiminta suunnitellaan siten, että ryhmä on metsäpaikalla 2-3 päivänä viikosta ja osan viikkoa eskarin tiloissa. Metsäpaikkaa käyttävät myös muut päiväkodin ryhmät sekä koululuokat.


Vaatetus ja toiminta luontoliikunta- ja metsäryhmissä 

Luontoliikuntaryhmän lapsilla on tärkeää olla eri vuodenaikoihin sopivat varusteet! Varusteet tulee olla mukana joka päivä. Koska ryhmäläiset liikkuvat luonnossa, likapyykkiäkin saattaa tulla tavanomaista enemmän. Kun päälle puetaan asianmukaiset varusteet, niin sadepäivät, kesähelteet ja kovat pakkasetkin ovat nautinnollisia.

Vuodenaikojen ja säiden vaihtelu tuokin luonnollisen sisällön toimintaan. Luonnon aarreaitasta lapsi löytää paljon ihmeteltävää, kerättävää ja lajiteltavaa. Aistit harjaantuvat kuulemaan, näkemään, haistamaan, tuntemaan ja maistamaan. Yhteisyyden tunne vahvistuu yhteisen tekemisen kautta.

Luontotoiminta ja liikkuminen lähiympäristössä on osa lasten liikunta- ja luontokasvatuksen rikastuttamista. Kyse ei ole ainoastaan metsäretkeilystä, vaan hyvän kasvun ja oppimisen oppimisympäristön mahdollistamisesta ja varmistamisesta jokaiselle lapselle. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen eri oppisisältöjä opetellaan luonnossa ja välillä sisälläkin. Esimerkiksi kielellisten ja matemaattisten valmiuksien harjoittelu liikunnan keinoin lisää oppimisen mielekkyyttä. 

Kiireetön luonnon helmassa liikkuminen vahvistaa luontoystävällisiä arvoja ja asenteita. Kun lähdetään metsäretkelle, sinne ei tarvitse lähteä vain tunniksi, vaan kenties koko päiväksi!


Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja/tai esiopetuksen opetussuunnitelmat ohjaavat toimintaa

Opetussuunnitelmat ohjaavat luontoliikunta- ja metsäryhmien toimintaa. Luontoliikunta- ja metsäryhmät auttavat lasta ymmärtämään ympäristöään, tukevat ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä sekä vahvistavat elämyksellistä, kokemuksellista ja emotionaalista suhdetta luontoon ja muuhun ympäristöön. Myönteisen ympäristösuhteen kehittymisen yhtenä edellytyksenä on, että lapsi kokee elinympäristönsä myös turvalliseksi ja kiinnostavaksi tutkimus- ja leikkipaikaksi.

Liikkuessa luonnossa lapsi saa pitkäkestoista ulkoleikkiä tuokioiden tilalle. Luontoliikunta-kasvatuksen ryhmässä tuetaan lapsilähtöisen, pitkäkestoisen leikin merkitystä monimuotoisessa maastossa. Ympäristö- ja luontokasvatuksen keinoin on mahdollista vahvistaa kaverisuhteita, edistää oppimisen iloa ja liikunnallisuutta sekä syventää lapsen luontosuhdetta.

 

Tavoitteet

Antaa lapselle elämyksiä ja kokemuksia luonnosta ja lähiympäristöstä. Lapsi oppii oman toimintansa vaikutukset lähiympäristöön. Tutkitaan luontoa eri vuodenaikoina sekä nautitaan luonnosta ja liikunnasta, motoristen taitojen kehittymisestä ja leikkimisestä luonnossa. Oppia oppimaan monin eri tavoin.

Menetelmät

Ulkoilu ja monipuolinen liikunta luontoa havainnoiden. Hyödynnetään metsää ja liikuntapaikkoja avarana toimintatilana. Hyödynnetään tutkivaa lähestymistapaa, jossa lähtökohtana on ympäristöön liittyvät asiat, ilmiöt ja tapahtumat.

Tiedonhankinnassa lapsi on aktiivinen toimija, joka rakentaa omaa ympäristöään erilaisin keinoin: kuvailemalla, vertailemalla, luokittelemalla havainnoimalla ja liikkumalla. Lasta rohkaistaan muotoilemaan kysymyksiä ja etsimään niihin selityksiä. Lasta kannustetaan muodostamaan käsitteitä ja tekemään päätelmiä. Havaintoja ja tutkimusten tuloksia harjoitellaan merkitsemään muistiin ja esittämään niitä esimerkiksi piirtämällä, kertomalla tai eskaritehtävin.

Ohjatun liikunnan lisäksi lapselle annetaan mahdollisuuksia omaehtoiseen liikunnalliseen toimintaan ja leikkiin. Lasta tuetaan toimimaan omatoimisesti, aloitteellisesti, yhteistoiminnallisesti ja rohkeasti erilaisissa liikuntatilanteissa sekä ryhmässä.

Aikuisen merkitys oppimisprosessin tukijana on tärkeä. Aikuisen aito innostus ja läsnäolo välittyvät lapseen ja lisäävät lapsen uteliaisuutta. Parhaimmillaan yhden lapsen pieni havainto voi johtaa koko ryhmän laajaan teematyöhön. Näin lasten kysymykset ja havainnot määrittelevätkin pitkälti toiminnan muotoutumista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä