Palvelulupaukset

Palvelulupaukset

Turvallinen toimintaympäristö ja vuorovaikutusilmapiiri
Aikuiset ovat läsnä lasten kanssa.
Työrauha ja työhön keskittyminen.
Arvostava ja hyväksyvä kohtaaminen.
Lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti heidän omaa kehitystään tukien.

Lasten osallisuus
Lapsia kuullaan aidosti ja he saavat osallistua päätöksentekoon heitä itseään koskevissa asioissa. Lapsilla on mahdollisuus kertoa omia ajatuksia asioista.
Lasten tarpeet huomioivaa toimintaa.

Kasvatusyhteistyö
Vanhemmuutta tukevaa avoimuuteen ja luottamuksellisuuteen perustuvaa yhteistyötä perheiden kanssa.
Päivittäin keskustellaan huoltajien kanssa heitä kuunnellen.

Arvoihin perustuva ja suunnitelmallinen työote
Työssä näkyy suunnitelmallisuus sekä sitoutuminen kunnan arvoihin ja linjoihin.
Työntekijät sitoutuvat kehittämään ammatillista osaamistaan ja yhteistyötä.

Asiakasvaikutusten arvointi varhaiskasvatuksessa
Päätöksenteossa pohditaan tarkasti perheiden tarpeet, tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä