Perhepäivähoito

Kunnallinen perhepäivähoito

Perhepäivähoito on perhepäivähoitajan omassa kodissa tapahtuvaa varhaiskasvatustoimintaa, jossa lasten hoitamisen, kasvattamisen ja vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi lasten leikki ja osallisuus sekä toiminnan kiireettömyys ovat tärkeitä varhaiskasvatusmuodon elementtejä.

Perhepäivähoitajan omassa ryhmässä voi olla enintään neljä alle kouluikäistä lasta perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Tämän lisäksi ryhmässä voi olla hoidossa yksi esikoululainen tai koululainen osapäiväisesti. Hoitoajoista sovitaan aina yhdessä perheen, hoitajan ja perhepäivähoidon esimiehen kanssa.

Perhepäivähoitajia työskentelee Kirkonkylässä, Kydössä, Lamalassa, Kaukjärvellä, Häiviässä, Riihivalkamassa ja Sukulassa. Lisäksi kunnassa toimii muutama yksityinen perhepäivähoitaja.

Perhepäivähoitotoiminta

Perhepäivähoidossa haluamme tarjota kodinomaista, yksilöllistä ja monipuolista lapsen kasvua tukevaa varhaiskasvatusta. Leikki on perhepäivähoidossa tärkeä asia. Leikki kehittää lapsen tunne-elämän osa-alueita, kielellisiä ja motorisia valmiuksia sekä sosiaalisia taitoja. Leikki sisältää kaikki varhaiskasvatussuunnitelmaan sisältyvät oppimisen alueet; Kielten rikas maailma, Ilmaisun monet muodot, Minä ja meidän yhteisömme, Tutkin ja toimin ympäristössäni sekä Kasvan, liikun ja kehityn. Meidän kaikkien yhteinen tavoitteemme on toimia lapsen parhaaksi yhdessä vanhempien kanssa niin, että lapsi voi hyvin ja vanhemmat saavat tukea omassa kasvatustehtävässään. Tavoitteenamme on lämmin ja avoin ilmapiiri lasten ja vanhempien sekä hoitajan välillä.

Perhepäivähoidon varahoito

Perhepäivähoidon varahoito on pääsääntöisesti Tammelan päiväkodeista Tammitarhassa, Taikatassussa ja Maahisissa. Ennalta tiedetystä varahoitotarpeesta tulee olla yhteydessä joko puhelimitse soittamalla tai tekstiviestillä tai sähköpostitse lapsen omaan varahoitopaikkaan 1-1½ viikkoa ennen varahoitotarvetta. Mikäli varahoidontarve on äkillinen (esim. perhepäivähoitajan äkillinen sairastuminen), ennakkoilmoitusta ei tuolloin tarvita.
Varahoitopaikkojen yhteystiedot:
Tammitarha p. 050 307 1101, tammitarha@tammela.fi
Taikatassu p. 050 565 1473, taikatassu@tammela.fi
Maahiset p. 050302 3721, maahiset@tammela.fi


1.8.2021 alkaen kaikkien perhepäivähoitolasten varahoito järjestetään Tammitarhan päiväkodissa. Lisätietoa varahoitoryhmistä kevään kuluessa.

Liikkuva varhaiskasvatus

Aktiivisuus on lapselle luontaista, ja liikkumisen tavat ja taidot muotoutuvat jo lapsuudessa. Liikkuminen auttaa oppimaan, rakentaa itsetuntoa ja kehittää sosiaalisia taitoja. Varhaiskasvattajilla on tärkeä rooli lasten ja perheiden arjessa.

Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman tavoitteena on, että jokaisella lapsella on päivittäin mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Ohjelma tarjoaa meille välineitä lasten liikkumisen lisäämiseen sekä oman työn kehittämiseen VASU2018 sekä varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten pohjalta.
Ohjelmaa toteutetaan perhepäivähoidon lähtökohdista pienin askelin.
Muutaman vuodenolemme eläneet hiljaiseloa
Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman suhteen,
mutta nyt on tarkoitus aktivoitua asiansuhteen taas enemmän. 

Perhepäivähoidon aiemmin asetetut tavoitteet:

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä