Perhepäivähoito

Hyvää kesää!

PERHEPÄIVÄHOITOLAISET KIITTÄVÄT KAIKKIA ANTOISASTA YHTEISTYÖSTÄ JA TOIVOTTAVAT IHANAA KESÄÄ JA RENTOUTTAVAA LOMA-AIKAA!!
20190611_095237.jpg

Kunnallinen perhepäivähoito

Perhepäivähoito on perhepäivähoitajan omassa kodissa tapahtuvaa päivähoitotoimintaa, jossa lasten hoitamisen, kasvattamisen ja vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi lasten leikki ja osallisuus sekä toiminnan kiireettömyys ovat tärkeitä hoitomuodon elementtejä.

Perhepäivähoitaja voi hoitaa omassa kodissaan enintään neljää alle kouluikäistä lasta perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Tämän lisäksi ryhmässä voi olla hoidossa yksi osapäivähoitoa tarvitseva esikoululainen tai koululainen. Hoitoajoista sovitaan aina yhdessä perheen, hoitajan ja perhepäivähoidon esimiehen kanssa.

Perhepäivähoitajia työskentelee Kirkonkylässä, Kydössä, Lamalassa, Kaukjärvellä, Häiviässä, Riihivalkamassa ja Sukulassa. Lisäksi kunnassa toimii muutamia yksityisiä perhepäivähoitajia.

Perhepäivähoitotoiminta

Perhepäivähoidossa haluamme tarjota kodinomaista, yksilöllistä ja monipuolista lapsen kasvua tukevaa hoitoa ja toimintaa. Leikki on perhepäivähoidossa tärkeä asia. Leikki kehittää lapsen tunne-elämän osa-alueita, kielellisiä ja motorisia valmiuksia sekä sosiaalisia taitoja. Meidän kaikkien yhteinen tavoitteemme on toimia lapsen parhaaksi yhdessä vanhempien kanssa niin, että lapsi voi hyvin ja vanhemmat saavat tukea omassa kasvatustehtävässään. Tavoitteenamme on lämmin ja avoin ilmapiiri lasten ja vanhempien sekä hoitajan välillä.

Perhepäivähoidon varahoito

Perhepäivähoidon varahoito on pääsääntöisesti Tammelan päiväkodeista Tammitarhassa, Taikatassussa ja Maahisissa. Ennalta tiedetystä varahoitotarpeesta tulee olla yhteydessä joko puhelimitse soittamalla tai tekstiviestillä tai sähköpostitse lapsen omaan varahoitopaikkaan 1-1½ viikkoa ennen varahoitotarvetta. Mikäli varahoidontarve on äkillinen (esim. perhepäivähoitajan äkillinen sairastuminen), ennakkoilmoitusta ei tuolloin tarvita.
Varahoitopaikkojen yhteystiedot:
Tammitarha p. 050 307 1101, tammitarha@tammela.fi
Taikatassu p. 050 565 1473, taikatassu@tammela.fi
Maahiset p. 050302 3721, maahiset@tammela.fi

Perhepäivähoito on mukana lisäämässä liikunnan iloa

Valtakunnallisen ”Ilo kasvaa liikkuen” -ohjelman tavoite on yksinkertainen: jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Ilo kasvaa liikkuen!

Ohjelmaa toteutetaan Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n eli Valon luotsaamana ja sen tavoitteena on rakentaa valtakunnallinen, käytännönläheinen ja helposti toteutettava varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma.

”Ilo kasvaa liikkuen” -ohjelma on suunniteltu osaksi varhaiskasvatuksen arkea. Se tukee käytännönläheisesti Vasun, varhaiskasvatuslain, varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten sekä uusien esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteutumista.

Perhepäivähoidon tavoitteet:
Liikuntatavoitteet20150921_143325.jpg