A2-kielet

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen vuosiluokille

7. luokka
T2, T3, T5, T6, T8, T10
8. luokka
T2, T3, T4, T5, T6, T8, T10
9. luokka
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10

7. luokka

T2 Kannustetaan tutustumaan itse kohdekielisiin materiaaleihin.

T3 Tutustutaan kieltenvälisiin säännönmukaisuuksiin.

T5 Kannustetaan luovuuteen.

T6 Rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti.

T8 Tutustutaan sopivaan kielenkäyttöön kohdekulttuurissa.

T10 Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta ikätasonsa mukaan aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomioita myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin.

8. luokka
T2 Kannustetaan etsimään itse kohdekielisiä materiaaleja.

T3 Vertaillaan kieltenvälisiä käsitteitä.

T4 Omien tavoitteiden asettaminen ja tutustuminen erilaisiin oppimistapoihin.

T5 Kannustetaan luovuuteen.

T6 Rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti.

T8 Tutustutaan sopivaan kielenkäyttöön kohdekulttuurissa.

T10 Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta ikätasonsa mukaan aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomioita myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin.

9. luokka
T1 Pohditaan kielen asemaan liittyviä arvoja ja ilmiöitä ja annetaan oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurien välistä toimintakykyään.

T2 Laajennetaan maailmankuvaa erilaisten materiaalien avulla.

T3 Vertaillaan kieltenvälisiä käsitteitä laajemmin.

T4 Hyödynnetään monipuolisesti eri tapoja oppia kieliä, kannustetaan käyttämään kieltä virheistä riippumatta.

T5 Kannustetaan käyttämään kieltä myös koulun ulkopuolella ja sen päätyttyä.

T6 Rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä toimimaan niissä aloitteellisesti.

T7 Ohjataan oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä syventämään taitoaan käyttää kohdekielisiä viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseeja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta kompensaatioita.

T8 Harjoitellaan ilmaisemaan kieleen ja kulttuuriin liittyviä mielipiteitä ja asenteita.

T9 Eritasoisten tekstien luetunymmärtämistä.

T10 Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta ikätasonsa mukaan aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomioita myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin.

Sisällöt vuosiluokittain

7. luokka

S1 Kasvu monikielisyyteen ja kielialueen kulttuurin tuntemukseen.
S2 Kielenopiskelutaitojen vahvistaminen monipuolisesti
S3 Vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen eri viestintäkanavia käyttäen oppilaiden kiinnostuksen kohteiden mukaan.

8. luokka
S1 Kasvu monikielisyyteen ja kielialueen kulttuurin tuntemukseen.
S2 Kielenopiskelutaitojen vahvistaminen monipuolisesti
S3 Vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen eri viestintäkanavia käyttäen oppilaiden kiinnostuksen kohteiden mukaan.

9. luokka
S1 Kasvu monikielisyyteen ja kielialueen kulttuurin tuntemukseen.
S2 Kielenopiskelutaitojen vahvistaminen monipuolisesti
S3 Kielitaidon merkitys jatko-opinnoissa ja työelämässä. Vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen eri viestintäkanavia käyttäen oppilaiden kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Muuta:
Kannustetaan oppilasta löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toimintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailmankuvaa. Toteutetaan mahdollisuuksien mukaan opintoretkiä, hyödynnetään sosiaalista mediaa, paikallisia yhteistyökumppaneita ja maantieteellistä sijaintiamme.