Teema 2: KULTTUURIENVÄLINEN OSAAMINEN KOHTAAMISTILANTEISSA

Teeman 2 sisältö ja osion pikalinkit

 • Tässä teemassa keskitytään niihin tietoihin ja taitoihin, joita kutsutaan kulttuurienväliseksi osaamiseksi. Niitä opiskelemalla ja harjoittelemalla erilaiset monikulttuuriset kohtaamiset muuttuvat vähitellen luontevammiksi.
 • Keskeistä kulttuurienvälisen osaamisen kartuttamisessa on myös itseanalyysi ja asennemuutos.
 • Kulttuurienvälisiin kohtaamisiin liittyy ajoittaisia, väistämättömiä yhteentörmäyksiä ja mokia. Kulttuurienvälistä osaamista, mm. kulttuuritietoisuustaitoja, treenatessa mokat muuttuvat siedettävämmiksi ja niistä voi ottaa oppia seuraaviin kohtaamistilanteisiin.
Pikalinkit osion sisältöihin:

Mitä kulttuurienvälinen osaaminen on?
Mitä hyötyä kulttuurienvälisestä osaamisesta on?
Lisätietoa kulttuurienvälisestä osaamisesta
Kulttuuritietoisuus
Miten toimit kulttuuritietoisesti kohtaamistilanteissa?
Mitä on kulttuuri?
Kulttuurin näkyvät ja näkymättömät osat
Kulttuurien ulottuvuudet
Ennakkoluulot ja stereotypiat 
Erilaisia viestintätyylejä
Suomalainen vuorovaikutus ja kulttuurienväliset kohtaamistilanteet
Kulttuurienvälisten kohtaamisten muistilista
Linkkejä ja kirjallisuutta

Löydät pikalinkkien takaa aukeavat osiot myös vasemmanpuoleisesta navigaatiopalkista.

Mitä kulttuurienvälinen osaaminen on?

"Kulttuurien välisen kanssakäymisen suurin haaste ei ole vieraan kulttuurin tuntemus, vaan oman kulttuurin tuntemus ja sen vaikutuksen tiedostaminen omassa käyttäytymisessä."
Nancy Adler

Kulttuurienvälinen osaaminen on

 • kykyä toimia tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti kulttuurienvälisissä vuorovaikutustilanteissa
 • kulttuurien välistä herkkyyttä
 • kulttuuritietoisuutta eli kykyä nähdä oma kulttuuri ja oma itsensä muiden silmin.
 • Toisaalta kulttuuritietoisuus on oman kulttuurin ja sen vaikutuksen näkemistä ja ymmärtämistä ja toisaalta erilaisuuden ja erilaisten näkökulmien hyväksymistä ja niihin sopeutumista.
 • kykyä analysoida tilanteita ja tarvittaessa muuttaa toimintatapojaan soveltuvammiksi
 • vuorovaikutus-, neuvottelu- ja verkostoitumistaitoja
 • kykyä sopeuttaa omat ammatilliset taidot paikallisiin olosuhteisiin ja rajoituksiin ulkomailla toimiessaan
 • kykyä sopeutua siten, että on itse tyytyväinen ja kokee toisessa kulttuurissa olemisen ja työskentelyn luontevaksi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä