Ennakkoluulot ja stereotypiat

Ennakkoluulot ja stereotypiat

 • Kaikilla ihmisillä on toisia ihmisiä ja ihmisryhmiä koskevia ennakkoluuloja, ennakkokäsityksiä ja stereotypioita. Niiden avulla monimutkaisista ilmiöistä tehdään yksinkertaisia.
 • Ihmiselle on tyypillistä jakaa toisia ihmisiä eri ryhmiin. Usein ryhmäjako johtaa siihen, että jotain ryhmää pidetään parempana kuin toisia. Se voi näkyä konkreettisesti myös niin, että määritellään osa ihmisistä suomalaisten ryhmän ulkopuolelle, vaikka he asuisivat Suomessa vakituisesti.

 • Esimerkiksi ne ulkomailta pikkulapsena tai vauvana Suomeen adoptoidut, jotka eivät näytä tyypillisiltä suomalaisilta, saavat jatkuvasti kuulla kommentteja siitä, kuinka hyvin he osaavat suomea ja kysymyksiä siitä, mistä he ovat kotoisin. Tämä voi synnyttää tunteen siitä, ettei ulkomailta adoptoitu, jolla ei välttämättä ole enää mitään kontaktia lähtömaahan, voi koskaan todella tulla hyväksytyksi suomalaisena, joka on se ainoa kulttuuri, johon hän on kasvanut.
 • Kulttuurienvälisissä kohtaamisissa on erityisen tärkeää muistaa, että et voi välttämättä etukäteen tietää esimerkiksi ulkoisten tunnusmerkkien perusteella, mihin ryhmään joku yksilö kuuluu, millaisia arvoja hänellä on, millaisia tapoja hän noudattaa tai kuinka tuttu suomalainen yhteiskunta hänelle on.

Ennakkoluulot
 • Ennakkoluulolla tarkoitetaan perusteetonta ennakkokäsitystä.
 • Ennakkoluulo on usein etukäteen tehty, epäsuotuisa tai suotuisa käsitys ihmisryhmästä tai yksilöstä tämän sukupuolesta, poliittisesta mielipiteestä, sosiaalisesta luokasta, iästä, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautuneisuudesta, etnisyydestä, kielestä, kansallisuudesta tai muusta henkilöön liittyvästä ominaisuudesta johtuen. Ennakkoluulot voivat pohjautua esimerkiksi stereotypioihin.
 • Ennakkoluulot ovat ihmiselle tyypillinen tapa järjestää ajatuksiaan. Koska kaikesta ei voi itse tietää ennalta, ihminen turvautuu tyypittelyyn ja luokitteluun. Tarvitsemme nopeita jaotteluja ja hahmotelmia, että pystyisimme hallitsemaan kaikkea informaatiota ympärillämme.
 • Ennakkoluuloja on kaikilla, ja niistä vapautumiseen tarvitaan ensimmäiseksi niiden tunnistamista ja tiedostamista.
 • Ennakko-oletusten tiedostamiseen auttaa avoin keskustelu. Yleistykset tulevat näkyviksi, ja niiden tarpeellisuutta tai todenperäisyyttä voi tarkastella avoimesti ja kyseenalaistaa.
 • Sujuva kulttuurienvälinen vuorovaikutus perustuu stereotypioiden purkamiselle niiden rakentamisen sijaan.
Stereotypiat
 • Stereotypiat ovat kaavamaisia, pelkistettyjä ja yleistäviä käsityksiä, odotuksia ja oletuksia erilaisiin ihmisiin liitetyistä ominaisuuksista tai käyttäytymisestä. Stereotypiat ovat usein tiedostamattomia, ja ne sisältävät negatiivisia tai positiivisia ennakkokäsityksiä.
 • Stereotypiat eivät ole yksilöllisiä vaan jaettuja, vakiintuneita mielikuvia meille vähän tuntemattomammista asioista tai ihmisistä.
 • Medialla on merkittävä rooli stereotypioiden vahvistamisessa mutta myös niiden purkamisessa.
 • Stereotypiat ovat tulkintoja ja oletuksia. Niitä voi käyttää ikäänkuin parhaana saatavilla olevina arvauksina, kunnes pääsee itse tutustumaan esimerkiksi uuteen ihmiseen ja selvittämään, millainen tämä oikeasti on.
 • Stereotypiat ohjaavat tekemään toisista havaintoja valikoivasti. Toisaalta, kulttuurienvälisessä kommunikaatiossa on tarpeen tehdä kulttuureihin pohjautuvia yleistyksiä, koska olisi naiivia olettaa, että jokainen ihminen toimii maailmassa täysin toisista riippumatta ja että hänen toimintatapansa ovat ainutlaatuisia.
LÄHTEITÄ JA LINKKEJÄ
Korhonen, Vesa ja Sauli Puukari: Monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö. PS-kustannus 2013.
Kun kulttuurit tulevat tiskille-pdf-opas

Kainuun ELY-keskuksen opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa
Kulttuurien välinen vuorovaikutus sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä-esite
Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen MULTI-TRAIN-hankkeen materiaalia. Tiivis läpikäynti kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta työpaikan kontekstissa.
Työyhteisöjen Ymmärräks sää? -monikulttuurisuuskoulutusopas
TSL:n Ymmärräks sää? pdf-opas. Kulttuurista, suomalaisista, tavoista, ennakkoluuloista. Mukana myös harjoituksia koulutuksiin.
R-sana -kirja rasismista ja siihen puuttumisesta -pdf
Pelastakaa lapset ry:n julkaisema kirja. Oivaltavasti kuvitettu teos rasismista ja ennakkoluuloista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä