Monikulttuurisuuden kohtaaminen kansalaisopistoissa -koulutusmateriaali 2018

Mikä on monikulttuurisuuden kohtaaminen kansalaisopistoissa -koulutusmateriaali?

  • Monikulttuurisuuden kohtaaminen kansalaisopistoissa -koulutusmateriaali on tarkoitettu kansalaisopistojen henkilöstökoulutukseen.
  • Materiaalin tavoitteena on kansalaisopistojen henkilökunnan osaamisen kehittäminen monikulttuurissa kohtaamisissa opistojen arjessa.
  • Materiaalin opiskelu lisää asiakaspalvelu- ja opetushenkilökunnan valmiuksia luontevaan ja kunnioittavaan vuorovaikutukseen maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden, opiskelijoiden ja työtovereiden kanssa.

Materiaalin teemat ja sisältö
  • Koulutusmateriaali on jaettu kolmeen teemaan.
  • Teemat on valittu opistoihin suunnatun haastattelukierroksen perusteella. Haastattelimme parinkymmenen opiston avainhenkilöitä siitä, mistä monikulttuurisuuteen liittyvistä asioita opistojen henkilökunnalle olisi tärkeää antaa koulutusta.
1. Ensimmäisessä teemassa perehdytään selkosuomeen ja sen käyttöön erilaisissa opistoissa toistuvissa asiakaspalvelu- ja myös opetustilanteissa. Miksi selkeää kieltä on hyvä osata? Miten opit ilmaisemaan asiasi selkeästi ja helpolla suomella? Teema sisältää myös käytännön harjoituksia ja pohdintatehtäviä.

2. Toisessa teemassa keskitytään kulttuuritietoisuuteen ja sen vaikutuksiin omassa toiminnassa erilaisissa monikulttuurisissa kohtaamisissa. Mikä kulttuuri oikeastaan on ja miten se vaikuttaa käyttäytymiseen, arvoihin ja toimintamalleihin erilaisissa arkisissa tilanteessa? Miten kohtaan erilaisista taustoista tulevia henkilöitä työssäni? Teema sisältää perustietoa sekä käytännön harjoituksia ja pohdintatehtäviä

3. Kolmas teema, Maahanmuutto Suomessa -tietopaketti, on nimensä mukaisesti tiivis tieto- ja linkkipaketti. Millainen maahanmuuttomaa Suomi on ja miksi tänne muutetaan? Opi maahanmuuttoon liittyvät käsitteet oikein. Mitkä tahot huolehtivat Suomessa kotouttamisesta? Mikä edistää tai hidastaa kotoutumista ja asettumista uuteen maahan?

Liitteet:

Maahanmuutto Suomessa-teeman koulutusdiat
Kulttuuritietoisuus-koulutusdiat Kulttuurienvälinen osaaminen-teemaan
Selkokieli-teeman koulutusdiat

Kohderyhmät ja oppimistavoitteet

Materiaalin avulla voi järjestää henkilöstökoulutuksia asiakaspalvelu-, tukipalvelu- tai opetushenkilökunnalle. Materiaalia voi myös käyttää itseopiskeluun tai uuden työntekijän perehdyttämiseen.

Oppimistavoitteet
  • Materiaalin tavoitteena on herätellä lukijan tietoisuutta siitä, kuinka oma kulttuuri ja siihen liittyvät tavat, toimintamallit ja arvot vaikuttavat muiden kulttuurien kohtaamisessa. Kasvava kulttuuritietoisuus ja kehittyvä kulttuurien välinen osaaminen antaa opistojen henkilöstölle varmuutta ja työvälineitä kohtaamistilanteisiin.
  • Tavoitteena on myös sen hahmottaminen, mitä selkokieli on, mitä hyötyä sen osaamisesta on ja miten sitä puhutaan ja kirjoitetaan.
  • Näiden lisäksi tavoitteena on omaksua maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyviä peruskäsitteitä ja hahmottaa Suomeen kohdistuvaa maahanmuuttoa osana kansainvälistä muuttoliikettä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä