Linkkejä ja kirjallisuutta

KIRJALLISUUTTA JA LINKKEJÄ KULTTUURITIETOISUUDESTA, MONIKULTTUURISUUDESTA JA KULTTUURIENVÄLISESTÄ OSAAMISESTA

LINKKEJÄ
Kun kulttuurit tulevat tiskille-pdf-opas
Kainuun ELY-keskuksen opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa
Opas monikulttuurisiin kohtaamisiin työpaikalla
Koulutuskeskus salpauksen Osuma-projektissa tehty pdf-opas.
Kulttuurien välinen vuorovaikutus sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä-esite
Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen MULTI-TRAIN-hankkeen materiaalia. Tiivis läpikäynti kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta työpaikan kontekstissa.
Työyhteisöjen Ymmärräks sää? -monikulttuurisuuskoulutusopas
TSL:n Ymmärräks sää? pdf-opas. Kulttuurista, suomalaisista, tavoista, ennakkoluuloista. Mukana myös harjoituksia koulutuksiin.
Palmenian lyhyt artikkeli kulttuurien välisestä kompetenssista
Kirjoittanut Anna Huovila
Monikulttuurisuusosaaminen-opas
Etelä-Kymenlaakson Civet-hankkeessa toteutettu ohjekirjanen monikulttuuriseen ohjaamiseen.

KIRJOJA
 • Adler, Nancy: International Dimensions of Organizational Behavior. South-Western Thomson Learning 2002.
 • Carbaugh, Donal: Cultures in Conversation. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. 2005
 • Ekholm, Elina ja Mai Salmenkangas: Puhumalla paras - Ratkaisuja arjen etnisiin konflikteihin. Sisäasianministeriön julkaisut 2008.
 • Helkama, Klaus: Suomalaisten arvot. Mikä meille on oikeasti tärkeää? SKS 2015.
 • Hofstede, Geert : Cultures and Organizations - Software of the Mind. Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival. McGrawHill 2010.
 • Korhonen, Vesa ja Sauli Puukari: monikulttuurinen ohjaus- ja neuvontatyö. PS-kustannus 2013.
 • Lasonen, Johanna ja Mia Halonen (toim.): Kulttuurienvälinen osaaminen koulutuksessa ja työelämässä. Suomen kasvatustieteellinen seura ry. Jyväskylän yliopistopaino 2009.
 • Martikainen, Tuomas: Suomi remix. Into 2011.
 • Mäkipää, Cynthia ja Marjut Piili: Eläydy erilaisuuteen! Monikulttuurisuus puhtausalan työyhteisöissä. Suomen Siivousteknisen liiton julkaisuja 2:12. Helsinki 2009.
 • Pitkänen, Pirkko (toim.): Kulttuurien välinen työ. Edita Helsinki 2005.
 • Salo-Lee, Liisa: Oman kulttuurin ymmärtäminen avaimena kulttuurienväliseen kompetenssiin. Teoksessa Törmälehto, Terhi (toim.) Maailma tuli tunnille - kansainvälisyyskasvatus osana äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 2010.
 • Salo-Lee, Liisa: Kohden kulttuurienvälistä kompetenssia. Teoksessa Varis, Tapio (toim.): Uusrenessanssiajattelu, digitaalinen osaaminen ja monikulttuurisuuteen kasvaminen. OKKA 2005.
 • Yli-Kaitala Kirsi et al.: Monikulttuurinen työpaikka - Opas esimiehille. Työterveyslaitos 2013.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä