Kansalaisopistojen liitto KoL Ry.

Kansalaisopistojen liitto KoL – Medborgarinstitutens förbund MiF ry

Kansalaisopistojen liitto KoL – Medborgarinstitutens förbund MiF ry on vuonna 1919 perustettu edunvalvontajärjestö. KoL toimii kansalais- ja työväenopistojen sekä vapaan sivistystyön edunvalvojana ja vaikuttajana.

Näille sivuille on syntymässä kansalaisopistojen henkilökunnan yhteinen valtakunnallinen foorumi hyvien käytänteiden jakamiseen ja kollegiaaliseen keskusteluun. Työn ollessa kesken voit tarvittaessa ottaa yhteyttä Kansalaisopistojen liiton tiedottaja Lauramaija Hurmeeseen (lauramaija.hurme@kansalaisopistojenliitto.fi / 040 573 1620).

Kansalaisopistojen liiton kotisivut löytyvät osoitteesta http://www.kansalaisopistojenliitto.fi. Yleistietoa kansalaisopistojen toiminnasta sekä opistojen yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://www.kansalaisopistot.fi.