Mitä kulttuurienvälinen osaaminen on?

"Kulttuurien välisen kanssakäymisen suurin haaste ei ole vieraan kulttuurin tuntemus, vaan oman kulttuurin tuntemus ja sen vaikutuksen tiedostaminen omassa käyttäytymisessä."
Nancy Adler

Kulttuurienvälinen osaaminen on

  • kykyä toimia tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti kulttuurienvälisissä vuorovaikutustilanteissa
  • kulttuurien välistä herkkyyttä
  • kulttuuritietoisuutta eli kykyä nähdä oma kulttuuri ja oma itsensä muiden silmin.
  • Toisaalta kulttuuritietoisuus on oman kulttuurin ja sen vaikutuksen näkemistä ja ymmärtämistä ja toisaalta erilaisuuden ja erilaisten näkökulmien hyväksymistä ja niihin sopeutumista.
  • kykyä analysoida tilanteita ja tarvittaessa muuttaa toimintatapojaan soveltuvammiksi
  • vuorovaikutus-, neuvottelu- ja verkostoitumistaitoja
  • kykyä sopeuttaa omat ammatilliset taidot paikallisiin olosuhteisiin ja rajoituksiin ulkomailla toimiessaan
  • kykyä sopeutua siten, että on itse tyytyväinen ja kokee toisessa kulttuurissa olemisen ja työskentelyn luontevaksi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä