Teema 1: SELKOKIELI ASIAKASPALVELUTILANTEISSA

Teeman 1 sisältö ja osion pikalinkit

 • Tässä teemassa perehdytään selkosuomen puhumiseen ja kirjoittamiseen.
 • Tavoitteena on saada yleiskäsitys siitä, mitä selkosuomi on ja miten sitä voi käyttää opistojen erilaisissa asiakaspalvelu- ja opetustilanteissa.
Pikalinkit osion sisältöihin:

Mitä selkokieli on?
Mihin selkokieltä käytetään?
Selkokieli, yleiskieli ja erikoiskielet
Kuka tarvitsee selkokieltä?
Mitä hyötyä on selkokieliosaamisesta?
Vinkkejä selkokieliseen kommunikaatioon
Harjoituksia selkokieliseen puheeseen
Miten selkokieltä kirjoitetaan?
Selkokirjoittamiseen liittyviä tehtäviä
Lisätietoa: Selkokeskus, kirjallisuutta ja linkkejä 

Löydät pikalinkkien takaa aukeavat osiot myös vasemmanpuoleisesta navigaatiopalkista

Mitä selkokieli on?

Selkokieli on suomen kieltä, jota on mukautettu helpommin ymmärrettäväksi kuin yleiskieli. Se on suunnattu ihmisille, joiden on vaikea lukea tai ymmärtää yleiskieltä. Muokkausta on tehty tekstin tai puheen
 • sisällöissä
 • sanastossa
 • rakenteissa
Tämä tarkoittaa, että:
 • viestittävän asian sisällöstä karsitaan yksityiskohtia ja jäljelle jätetään pääviesti mahdollisimman yksinkertaisessa ja selkeässä muodossa. Uusien käsitteiden määrää säädellään, ja niiden sisältö selitetään.
 • käytetään mahdollisimman helppoja, yleisiä ja konkreettisia arkielämän sanoja, ja vältetään pitkiä, abstrakteja ja vanhanaikaisia tai erikoiskielen sanoja sekä kuvallisia ilmaisuja.
 • lauseiden rakenteissa pyritään yksinkertaisuuteen, eli vältetään liian kirjakielisiä tai monimutkaisia rakenteita.

Mihin selkokieltä käytetään?

Selkokielen tarkoitus
Vaikeaselkoinen kielenkäyttö estää Selkokeskuksen mukaan monia ihmisiä toimimasta täysvaltaisina kansalaisina suomalaisessa yhteiskunnassa. He eivät esimerkiksi saa tarvitsemaansa tietoa yhteiskunnan toiminnasta tai palveluista tai heidän on vaikea pysyä ajan tasalla siitä, mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu.

Selkokielen tarkoitus on "auttaa selkokieltä tarvitsevia ihmisiä tiedon saamisessa, lukemisessa, omien ajatusten ilmaisemisessa ja osallistumisessa. Jokaisella ihmisellä on oikeus ymmärrettävään tietoon, mikä on itsenäisen elämän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen perusedellytys".

Selkokielinen materiaali
Selkokielellä on tuotettu erilaista kirjallista materiaalia, esimerkiksi
 • ohjeita ja esitteitä sekä ohjevideoita
 • kaunokirjallisuutta
 • opetuksen oheismateriaalia
 • uutisia
 • lehtiä

Selkokieli, yleiskieli ja erikoiskielet

Selkokeskuksen mukaan selkokielellä, yleiskielellä ja erikoiskielillä kirjoitetut tekstit (esimerkiksi ammattikielet) eroavat toisistaan seuraavasti:

Selkokieliteksti Yleiskieliteksti Erikoiskielinen teksti
kirjoitettu lukijalle, jolla on kielellisiä vaikeuksia kirjoitettu kaikille suomalaisille kirjoitettu asiantuntijoille
aihetta käsitellään hyvin konkreettisella tasolla aihetta käsitellään yleisellä tasolla aihetta käsitellään abstraktilla tasolla
selitetään myös sellaisia sanoja, joita yleiskielisessä tekstissä ei selitetä selitetään jonkin alan erikoissanastoon kuuluvat käsitteet käytetään paljon käsitteitä, joiden ymmärtäminen vaatii asiantuntemusta

LÄHDE
Selkokeskuksen sivut, selkokielen määritelmä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä