Psykologia

Psykologian opiskelu

Hei!

Tervetuloa opiskelemaan psykologiaa! Perehdymme ihmisen toimintaan, sen ulkoisesti havaittavaan käyttäytymiseen sekä mielensisäiseen psyykkiseen toimintaan eli tunteisiin ja tiedonkäsittelyyn. Selvitämme ihmisen toiminnan yhteyttä sosiaaliseen todellisuuteen sekä sen fysiologista perustaa. Tunne itsesi!