PS5

Tietoa kurssista

Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (PS5)

Tutustutaan persoonallisuutta ja sosiaalipsykologiaa koskevaan tutkimukseen. Tarkastellaan sitä, miten eri teoriat selittävät yksilöllisiä eroja temperamenttipiirteissä, älykkyydessä ja lahjakkuudessa. Tarkastellaan yksilön toimintaa persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen tuloksena sekä tilannetekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutusta yksilön toimintaan.