Englanti

Exam week 2

Ms Hämälä's exams

ENA2.1 exam (Otava): Fri 15 Nov, 2019, Big Ben, 8.00 am
LAPTOP+CHARGER+HEADPHONES needed
IN2: 2, 3, 5 (ex. 5c p. 55), 7 (travel p. 71), 8
s. 135-181
- sanajärjestys
- it ja there
- persoona-, possessiivi- ja refleksiivipronominit
- passiivi
- ajan ja paikan prepositiot

ENA7.2 exam (Abitti): Wed 20 Nov, 2019, Big Ben, 8.00 am
LAPTOP+CHARGER+HEADPHONES needed
IN7: 1, 5, 7 & glossary Energy p. 96
s. 132-162
- konjunktiot ja sidesanat
- välimerkit ja ison alkukirjaimen käyttö
- apuverbien erityistapaukset
- prepositioilmauksia

Mrs Nojonen's exams

ENA1.3 exam (Otava): Tues 19 Nov, 2019, Big Ben, 8.00 am
LAPTOP+CHARGER+HEADPHONES needed
Presentations and prep hour first, then the exam

IN1: 1, 4, 6, 7
s. 120-179 aikamuodot, ehtolauseet, liitekysymykset

ENA7.3 exam (Abitti): Wed 20 Nov, 2019, Origo, 8.00 am
LAPTOP+CHARGER+HEADPHONES needed
IN7: 2, 4, 6, 8
s. 132-162
- konjunktiot ja sidesanat
- välimerkit ja ison alkukirjaimen käyttö
- apuverbien erityistapaukset
- prepositioilmauksia

ENA7.1 exam (Abitti): Thurs 21 Nov, 2019, Big Ben, 8.00 am
LAPTOP+CHARGER+HEADPHONES needed
IN7: 2, 4, 6, 8
s. 132-162
- konjunktiot ja sidesanat
- välimerkit ja ison alkukirjaimen käyttö
- apuverbien erityistapaukset
- prepositioilmauksia