PS6

Tietoa kurssista

Ryhmä ja sen vaikutus yksilöön ja muihin ryhmiin (PS6)

Perehdytään syvällisemmin sosiaalipsykologiseen tutkimustietoon ja sen merkitykseen yksilön elämässä. Sovelletaan sosiaalipsykologista tietoa erilaisissa harjoituksissa. Perehdytään niihin ehdotuksiin, joita sosiaalispsykologiassa on esitetty ryhmäristiriitojen ratkaisemiseksi. Kurssilla valmistaudutaan myös ylioppilaskirjoituksiin kirjoittamalla esseevastauksia annettuihin tehtäviin sekä luomalla yhteyksiä aiemmin opittujen asioiden välille.