Opiskelijahuolto

Opiskelijoiden tukeminen ja ohjaaminen


Opiskelijahuoltomme tavoitteena on tukea opiskelijaa ja hänen opintojensa edistymistä.
Tämä edellyttää toimivaa yhteistyötä huoltajan, opiskelijan ja lukion henkilökunnan kanssa.
Opiskelijahuoltoon osallistuvat huoltajat, opiskelijat, opettajat, ryhmänohjaajat, opinto-ohjaaja, rehtori, kurssisihteeri, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi ja koululääkäri.

Terveydenhoitaja: Kristiina Laukkanen (p. 044 7723171, kristiina.laukkanen@varha.fi)
Psykologi: Katariina Raita (p. 0504381614, katariina.raita@varha.fi).
Kuraattori: Antti Vuoristo (p. 050 4676497, antti.vuoristo@varha.fi)
Psykiatrinen sairaanhoitaja: Anu-Minna Rautajuuri (p. 050 4349509, anu-minna.rautajuuri@varha.fi
Erityisopettaja Josefiina Syrjälä (p. 050 4647463, josefiina.syrjala@salo.fi

Tehtäväkuvauksia opiskelijahuollossa:

Huoltaja: opiskelijan arvokas ja tärkeä tukija, vanhempainiltoihin ja lukion muihin tapahtumiin osallistuminen, seuraa nuoren opintomenestystä ja ottaa rohkeasti yhteyttä lukioon (puhelimitse, sähköpostitse, wilman kautta).

Opiskelija: tuo äänensä kuuluville (opiskelijakunnan hallitus, tutorit, luottamusopiskelijat, Avoin foorumi, kurssipalautteet, kouluterveystutkimukset, hyvinvointikyselyt, aloitelaatikko) ja osallistuu aktiivisesti koulun yhteiseen kehittämiseen ja toimintaan.

Kurssin opettaja: oman aineensa asiantuntija, havainnoi opiskelun etenemistä oppituntien aikana, antaa tarvittaessa tukiopetusta, välittää huolensa opiskelijasta eteenpäin ryhmänohjaajalle ja opinto-ohjaajalle.

Ryhmänohjaaja: opiskelijan lähiohjaaja, informoi ryhmäänsä lukion asioista ryhmänohjaustuokioissa, antaa luvan alle kolmen päivän poissaoloihin, seuraa ryhmäläisten opiskelun etenemistä, ottaa tarvittaessa yhteyttä kotiin, tukee ja kannustaa ryhmäänsä.

Opinto-ohjaaja: Teija Rosenqvist (p. 044 778 6006, teija.rosenqvist@salo.fi) ohjaa opiskelijaa lukiovalinnoissa/yo-kirjoitusaineissa ja jatko-opinnoissa, pitää opinto-ohjaustunteja, organisoi oppilaitosvierailuja ja toimii yhteistyössä eri kurssien opettajien ja ryhmänohjaajien kanssa.

Erityisopettaja Josefiina Syrjälä (p. 050 4647463, josefiina.syrjala@salo.fi) tekee lukuvuoden alussa ensimmäisen vuoden opiskelijoille lukiseulan mahdollisten lukihäiriöiden toteamiseksi ja tarvittaessa varsinaisen lukitestauksen. Erityisopettaja pitää myös oppitunteja ykkösille 1. jaksossa opiskelutekniikasta. Yhteydenotot wilman kautta.

Rehtori: Ari Leino (p. 044 778 6001, ari.leino@salo.fi) vastaa opiskelijahuollosta, antaa luvan yli kolmen päivän poissaoloihin, vastaa yo-tutkinnosta, myöntää vapautuksen opinnoista ja hyväksyy muualla suoritetut opinnot.

Kurssisihteeri: Soile Verhola (p. 044 778 4031, soile.verhola@salo.fi) vastaa kelan opintoetuuksista, koulumatkatuesta, huoltajien wilmatunnuksista, opiskelijatietolomakkeesta ja löytötavaroista.

Terveydenhoitaja: Kristiina Laukkanen (p. 044 7723171, kristiina.laukkanen@varha.fi)
Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa lukiolla maanantaisin ja muina aikoina Armfeltin koulukeskuksessa. Terveydenhoitajaan voit ottaa yhteyttä kaikissa terveyteesi ja hyvinvointiisi liittyvissä asioissa. Lukio-opintojen aikana kaikki opiskelijat käyvät terveystarkastuksessa kerran, tytöt toisen vuoden syksyllä ja pojat toisen vuoden keväällä (asevelvollisten terveystarkastus). Tarvittaessa terveydenhoitajan kautta voi varata ajan koululääkärille ja fysioterapeutille. Yhteydenotot sähköpostilla tai puhelimella.

Psykologi: Katariina Raita (p. 0504381614, katariina.raita@varha.fi).
Saat tukea ja ohjausta koulunkäyntiin liittyvissä asioissa tai jos koet olevasi esim. ahdistunut, jännittynyt tai masentunut. Psykologin vastaanotto on sovitusti lukiolla terveydenhoitajan tilassa. Yhteydenotot sähköpostilla tai puhelimella.

Kuraattori: Antti Vuoristo (p. 050 4676497, antti.vuoristo@varha.fi)
Kuraattori tukee opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä erilaisissa huolta aiheuttavissa asioissa liittyen koulunkäyntiin tai vapaa-aikaan. Yhteyttä voi ottaa opiskelija itse tai huoltaja. Kuraattori ohjaa tarvittaessa oikean palvelun piiriin. Kuraattorin vastaanotto on lukiolla terveydenhoitajan tilassa. Yhteydenotot sähköpostilla tai puhelimella.

Psykiatrinen sairaanhoitaja: Anu-Minna Rautajuuri (p. 050 4349509, anu-minna.rautajuuri@varha.fi) 
Tarkoituksena on hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistäminen sekä mielenterveysongelmien ennalta ehkäisy ja varhaisen tuen tarjoaminen. Asiakastyö voi olla lyhytkestoista terapeuttista keskustelutukea, kokonaisvaltaista tilanteiden kartoitusta ja arviointia sekä jatkoselvityksiin ohjaamista. Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto on lukiolla perjantaisin terveydenhoitajan tilassa. Yhteydenotot sähköpostilla tai puhelimella.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä