Opiskelijahuolto

Halikon lukion opiskelijahuolto

Yleistä:

Opiskelijahuoltomme tavoitteena on tukea opiskelijaa ja hänen opintojensa edistymistä.
Tämä edellyttää toimivaa yhteistyötä huoltajan, opiskelijan ja lukion henkilökunnan kanssa.
Opiskelijahuoltoon osallistuvat huoltajat, opiskelijat, opettajat, ryhmänohjaajat, opinto-ohjaaja, rehtori, kurssisihteeri, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi ja koululääkäri.

Tehtäväkuvauksia opiskelijahuollossa:

Huoltaja: opiskelijan arvokas ja tärkeä tukija, vanhempainiltoihin ja lukion muihin tapahtumiin osallistuminen, seuraa nuoren opintomenestystä ja ottaa rohkeasti yhteyttä lukioon (puhelimitse, sähköpostitse, wilman kautta).

Opiskelija: tuo äänensä kuuluville (opiskelijakunnan hallitus, tutorit, luottamusopiskelijat, Avoin foorumi, kurssipalauteet, kouluterveystutkimukset, hyvinvointikyselyt, aloitelaatikko) ja osallistuu aktiivisesti koulun yhteiseen kehittämiseen ja toimintaan.

Kurssin opettaja: oman aineensa asiantuntija, havainnoi opiskelun etenemistä oppituntien aikana, antaa tarvittaessa tukiopetusta, välittää huolensa opiskelijasta eteenpäin ryhmänohjaajalle ja opinto-ohjaajalle.

Ryhmänohjaaja: opiskelijan lähiohjaaja, informoi ryhmäänsä lukion asioista ryhmänohjaustuokioissa, antaa luvan alle kolmen päivän poissaoloihin, seuraa ryhmäläisten opiskelun etenemistä, ottaa tarvittaessa yhteyttä kotiin, tukee ja kannustaa ryhmäänsä.

Opinto-ohjaaja: Teija Rosenqvist (p. 044 778 6006, teija.rosenqvist@salo.fi) ohjaa opiskelijaa lukiovalinnoissa/yo-kirjoitusaineissa ja jatko-opinnoissa, pitää opinto-ohjaustunteja, organisoi oppilaitosvierailuja ja toimii yhteistyössä eri kurssien opettajien ja ryhmänohjaajien kanssa.

Lukiseula: Erityisopettaja Jari Vuorio (p. 0400 591 907, jari.vuorio@salo.fi) tekee lukuvuoden alussa ensimmäisen vuoden opiskelijoille lukiseulan mahdollisten lukihäiriöiden toteamiseksi. Lisäksi hän tekee mahdolliset lukitestaukset.

Rehtori: Ari Leino (p. 044 778 6001, ari.leino@salo.fi) vastaa opiskelijahuollosta, antaa luvan yli kolmen päivän poissaoloihin, vastaa yo-tutkinnosta, myöntää vapautuksen opinnoista ja hyväksyy muualla suoritetut opinnot.

Kurssisihteeri: Soile Verhola (p. 044 778 4031, soile.verhola@salo.fi) vastaa kelan opintoetuuksista, koulumatkatuesta, huoltajien wilmatunnuksista, opiskelijatietolomakkeesta ja löytötavaroista.

Terveydenhoitaja: Kristiina Laukkanen p. 044 7723171, kristiina.laukkanen@salo.fi
Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa lukiolla maanantaisin ja muina aikoina Armfeltin koulukeskuksessa. Terveydenhoitajaan voit ottaa yhteyttä kaikissa terveyteesi ja hyvinvointiisi liittyvissä asioissa. Lukio-opintojen aikana kaikki opiskelijat käyvät terveystarkastuksessa kerran, tytöt toisen vuoden syksyllä ja pojat toisen vuoden keväällä (asevelvollisten terveystarkastus). Tarvittaessa terveydenhoitajan kautta voi varata ajan koululääkärille ja fysioterapeutille.

Psykologi: Kaj-Eerik Andersson p. 044 7783028
Saat tukea ja ohjausta koulunkäyntiin liittyvissä asioissa tai jos koet olevasi esim. ahdistunut, jännittynyt tai masentunut. Ajan voi varata suoraan psykologilta Wilman kautta, puhelimitse tai sähköpostilla. Psykologin vastaanotto on sovitusti Halikon lukiolla terveydenhoitajan huoneessa.

Kuraattori: Elina Salonius p. 044 7783029, elina.salonius@salo.fi
Kuraattori tukee opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä erilaisissa huolta aiheuttavissa asioissa liittyen koulunkäyntiin tai vapaa-aikaan. Yhteyttä voi ottaa opiskelija itse tai huoltaja. Kuraattori ohjaa tarvittaessa oikean palvelun piiriin. Yhteyttä voi ottaa Wilman kautta, puhelimitse tai sähköpostilla. Kuraattorin vastaanotto on terveydenhoitajan tilassa tai halutessa Armfeltin koulun kuraattorin työtilassa

Psykiatrinen hoitaja: Laura Saarikivi p. 044 7723075, laura.saarikivi@salo.fi
Tarkoistuksena on hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistäminen sekä mielenterveysongelmien ennalta ehkäisy ja varhaisen tuen tarjoaminen. Asiakastyö voi olla lyhytkestoista terapeuttista keskustelutukea, kokonaisvaltaista tilanteiden kartoitusta ja arviointia sekä jatkoselvityksiin ohjaamista. Psykiatrisen hoitajan vastaanotto on sovitusti Halikon lukiolla terveydenhoitajan huoneessa.

Linkki -koordinaattori: Kirsi Rosten p. 044 7355131, kirsi.rosten@vslapset.fi
Linkkitoiminta on tarkoitettu varsinaissuomalaisille 12-18-vuotiaille nuorille ja heidän vanhemmilleen, yhdessä ja erikseen. Linkki pyrkii tukemaan vanhemman ja nuoren keskinäistä suhdetta sekä vanhemmuutta ja nuoren omaa kasvua ja hyvinvointia. Voit ottaa yhteyttä, jos sinua mietityttää esimerkiksi ristiriidat kotona, nuoren kaverisuhteet, vapaa-ajan vietto, koulunkäynti tai kotiintuloajat.