PS1

Tietoa kurssista

Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS1)

Tarkastellaan biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkitystä ihmisen toiminnan ymmärtämisessä. Kurssin sisältönä on perustiedot psyykkisistä ilmiöistä, kuten tunteista sekä oppimisesta ja tiedonkäsittelystä. Perehdytään psykologisen tiedon ja arkitiedon eroihin ihmisen toiminnan selittämisessä.