Liikunta

LIIKUNTAKALENTERI POJAT JA VALINNAISET KURSSIT

8D
Zkun
Lukio
RK
7B
8wpam
8B parkour ja akrobatia
U3
9B parkour ja akrobatia
RS
9D/E parkour ja akrobatia
7F/G parkour ja akrobatia
VSYL parkour ja akrobatia
Lukio parkour ja akrobatia
8E parkour ja akrobatia
RS

Lisää tapahtumia: helmikuu 2019 maaliskuu 2019

Seuraavat tapahtumat

8D

Zkun

Lukio

RK

7B

LI 1 Energiaa liikunnasta

Pakollinen kurssi
Keskeinen sisältö: fyysisen kunnon harjoittelu, oman fyysisen kunnon mittaaminen ja arviointi, lihashuolto ja rentoutus, sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit, voimistelu ja tanssi eri muodoissaan, uinti ja vesipelastus, yleisurheilu sekä suunnistus ja luontoliikunta.
Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

LI 2 Aktiivinen elämäntapa

Pakollinen kurssi
Keskeinen sisältö: fyysisen kunnon harjoittelu, lihashuolto ja rentoutus, sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit, voimistelu ja tanssi eri muodoissaan, talviliikunta sääolosuhteiden salliessa, kuntouinti ja vesiliikunta.
Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

LI 3 Terveyttä liikkuen

Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on tehostaa omaa säännöllistä liikuntaa, kohottaa kuntoa ja ohjata sen seuraamiseen sekä jatkuvan liikunnan harrastamisen merkityksen oivaltaminen. Painopiste on kuntoliikunnan eri muodoissa. Opettaja tarkentaa kurssin sisällön yhdessä ryhmän kanssa.

LI 4 Yhdessä liikkuen

Syventävä kurssi
Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisiä liikuntaharrastuksia. Työtavoissa painotetaan opiskelijaryhmän yhteistoimintaa. Kurssin sisältönä on muu yhdessä toteutettava liikunta. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

LI 5 Hyvinvointia liikkuen

Syventävä kurssi
Kurssi tukee jaksamista ja lisää opiskeluvireyttä. Keskeinen sisältö: painopiste on eri palloilumuodoissa. Opettaja tarkentaa kurssin sisällön ryhmän kanssa kurssin alussa. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

LI 6 Vanhat tanssit

Soveltava kurssi
Keskeinen sisältö: ryhmän yhteistoiminta, hyvät käytös- ja seuratavat sekä vanhojen päivän tanssiesitys.
Arviointi: suoritusmerkintä. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

LI 7 retkeilykurssi

Soveltava kurssi
Retkeilykurssilla käydään läpi etukäteen retkeilyyn valmistautuminen sekä tehdään yhteinen retki. Kurssilla opetetaan käytännön retkeilytaitoja.
Arviointi: suoritusmerkintä. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.