PS4

Tietoa kurssista

Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (PS4)

Tutustutaan tunteita ja mielenterveyttä koskevaan tutkimukseen ja perehdytään siihen, miten tunteet syntyvät biologisten, kognitiivisten sekä sosiaalisten tekijöiden vuorovaikutuksessa. Tarkastellaan psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja psyykkisen tasapainon ylläpitämisen keinoja sekä perehdytään myös keskeisiin mielenterveyden ongelmiin ja niiden hoitokeinoihin.