Filosofia

Filosofian opiskelu

Hei!

Tervetuloa opiskelemaan filosofiaa! Filosofiassa perehdymme länsimaisen ajattelun historiaan, omaksumme filosofisia käsitteitä sekä pohdimme filosofisia ongelmia eri filosofian osa-alueilla. Tervetuloa laajentamaa tajuntaa!