TO2

Tietoa kurssista

Psykologinen tutkimus matemaattisia menetelmiä hyödyntäen (TO2)

Arviointi: suoritusmerkintä. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Kurssilla hyödynnetään ja syvennetään psykologian ja matematiikan kursseilla hankittua tietoa empiirisen tutkimuksen laatimiseksi psykologiatieteen alalta. Opiskelijat pyrkivät hankkimaan vastauksen itseään kiinnostavaan tutkimuskysymykseen laatimalla tutkimussuunnitelman, suorittamalla tutkimuksen sekä kirjoittamalla siitä raportin. Kurssilla perehdytään psykologisiin tutkimusotteisiin ja tiedonhankintatapoihin sekä sovelletaan tilastomatemaattisia operaatioita aineiston käsittelyssä. MAA, MAB ja PS.