PS3

Tietoa kurssista

Tietoa käsittelevä ihminen (PS3)

Perehdytään kognitiivisiin perustoimintoihin eli havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen ja muistiin sekä vähintään yhteen korkeamman kognitiivisen toiminannan ilmiöön (esimerkiksi ongelmanratkaisu, päätöksenteko tai asiantuntijuus). Tarkastellaan kognitiivisten toimintojen hermostollista perustaa sekä aivotutkimuksen tutkimusmenetelmiä.