PS2

Tietoa kurssista

Kehittyvä ihminen (PS2)

Tarkastellaan ihmisen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä sekä kehityksen eri osa-alueita, kuten fyysis-motorista, kognitiivista ja emotionaalista kehitystä. Perehdytään erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän psykologiaan ja niihin liittyvään tutkimustietoon. Tutustutaan elämänkaaren käsitteeseen sekä kehitykseen vaikuttavien tekijöiden vuorovaikutukseen.