Fy10

Fysiikan työkurssi (Fy10)

Soveltava kurssi

Arviointi: suoritusmerkintä. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Keskeiset sisällöt: Kurssia suositellaan erityisesti niille, jotka suunnittelevat lukion jälkeen luonnontieteiden, tekniikan tai lääketieteen opintoja. Työkurssilla voidaan antaa opiskelijalle henkilö­kohtainen ja yksilöllinen mahdollisuus tu­tus­tua fy­sii­kan havaintoja ja mittauksia korostavaan luonteeseen.