Fy6

Sähkömagnetismi (Fy6)

Syventävä kurssi

Edeltävät opinnot: FY3 on suoritettava ennen kurssia FY6

Kurssilla perehdytään magnetismiin, erityisesti sähkömagneettiseen induktioon sekä valoon liittyviin ilmiöihin.

Keskeiset sisällöt: valo aaltoliikkeenä, magneettinen voima, magneettikenttä, varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä, sähkömagneettinen induktio, induktiolaki ja Lenzin laki, generaattori ja muuntaja, energian siirto sähkövirran avulla, sähkömagneettiseen säteilyyn liittyviä ilmiöitä.