Fy1

Fysiikka luonnontieteenä (FY1)

Kurssi on pakollinen

Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti, mikäli aikoo jatkaa fysiikan opiskelua.

Kurssi on suoritettava ennen kaikkia muita kursseja.

Kurssilla tutustutaan fysiikan perusteisiin sekä luodaan pohjaa fysiikan jatko-opinnoille lukiossa.

Keskeiset sisällöt: fysiikan merkitys jatko-opinnoissa ja työelämässä, radioaktiivisuus ja ionisoiva säteily, voima liikkeen muutoksen aiheuttajana, fysikaalisen tiedon kerääminen, esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi.