Fy7

Ainen ja säteily (Fy7)

Syventävä kurssi

Kurssilla perehdytään atomi- ja ydinfysiikan perusteisiin.

Keskeiset sisällöt: aalto-hiukkasdualismi, energian ja sähkömagneettisen säteilyn kvantittuminen, atomiytimen rakenne, radioaktiivisuus, massan ja energian ekvivalenssi, ydinreaktiot ja ydinenergia.