Fy4

Voima ja liike (Fy4)

Syventävä kurssi

Kurssilla tarkastellaan liikkeeseen liittyviä ilmiöitä ja niitä selittäviä malleja sekä perehdytään säilymislakien merkitykseen fysiikassa.

Keskeiset sisällöt: vuorovaikutus liikkeen muutoksen syynä, Newtonin lait, erilaiset voimat ja voimakuviot, momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen, liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate, liike- ja potentiaalienergia sekä mekaanisen energian säilymislaki.