Fy9

Tähtitieteen kurssi (Fy9)

Soveltava kurssi

Keskeiset sisällöt: Tavoitteena on opiskelijalle kattava yleiskuva tähtitieteen eri osa-alueista, niiden keskeisistä tutkimusmenetelmistä ja tärkeimmistä tutkimustuloksista.

Kurssin voi suorittaa myös osallistumalla kansalaisopiston tai avoimen yliopiston tähtitieteen kurssille