Fy8

Fysiikan kertauskurssi (Fy8)

Soveltava kurssi

Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Edeltävät opinnot: Voidaan suorittaa vasta kurssien 1-7 jälkeen.

Keskeiset sisällöt: Kurssilla pyritään kokoamaan ja eheyttämän koko lukiofysiikan oppimäärä sekä luomaan hyvä pohja ylioppilaskirjoituksia ja jatko-opintoja varten.