Fy3

Sähkö (Fy3)

Syventävä kurssi

Kurssilla perehdytään sähköopin peruskäsitteisiin ja mittaustekniikkaan.

Keskeiset sisällöt: sähkövirran kulku metallijohteessa, jännitteen ja sähkövirran mittaaminen, Ohmin laki, Joulen laki, vastukset, Kirchoffin lait, Coulombin laki, kondensaattori, kytkennät ja energia, sähkövirran kulku puolijohteessa, diodi ja LED komponentteina.