Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittäminen Kaarolla

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittäminen

Tavoitteena on monipuolistaa ja kehittää esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyötä Kaaron koululla. Suunnitelmallisen yhteistyön lähtökohtana on luoda uuden opetussuunnitelman pohjalta yhtenäisempi kokonaisuus esi- ja alkuopetuksen aikana opittavista asioista. Oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen pohjalta luodaan esi- ja alkuopetuksen mittainen opetussuunnitelma. Tätä toteutetaan säännöllisesti yhteistyöpäivissä esim. kerran kuukaudessa etukäteen mietityn suunnitelman mukaan. Oppilaat otetaan mukaan yhteistyöpäivien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Huoltajille annetaan mahdollisuus osallistua toteutettaviin yhteistyöpäiviin. Tavoitteena on saada esikoulun ja koulun välille yhtenäisempi ilmapiiri, yhdistää voimavaroja ja tiloja sekä madaltaa eskareiden kynnystä aloittaa koulu. Yhteistoiminnallisen oppimisen avulla on tarkoitus luoda yhteisöllisyyttä sekä opettajien että oppilaiden välille.

Kevään 2016 Tähtihetki-kokeilu

Tähtihetki- kokeilu toteutetaan huhti- ja toukokuussa 2016. Mukana ovat esiopetusryhmät, ekaluokka ja kaksi tokaluokkaa. Henkilökuntaa mukana neljä opettajaa, neljä lastentarhanopettajaa, kaksi lastenhoitajaa ja avustajia.

Huhtikuun tavoitteena on jakaa lapset pysyviin Tähtihetki- väriryhmiin. Tähtihetki- ryhmissä toteutetaan yhteisöllisyyttä ja tutustutaan toisiimme leikin avulla. Oppilaat saavat omat väri/nimikyltit.

Toukokuussa samat Tähtihetki-ryhmät kokoontuvat ja tavoitteena on toteuttaa seuraavia osa-alueita:

1.koodaus
2.luontohetki
3.oppilaan osallisuus

Työprosessin kuvaus

Ajankohta Sisältö
3.11.2015 Toimintakulttuurin kehittäminen (yhteinen tapaaminen kasvatus- ja opetusvirastolla): Aloituspalaveri opetustoimen virastolla, hankkeen esittely
16.11.2015 Tapaaminen esikoulun opettajien kanssa: Yhteinen suunnittelu hankkeen ideoista ja toteuttamisesta.
19.11.2015 Toimintakulttuurin kehittäminen: Kaaron koulun esi- ja alkuopetuksen yhteisen hankkeen esitteleminen.
4.12.2015 Tapaaminen esikoulun opettajien kanssa: Käytännön toteutuksen suunnittelua
8.12.2015 Toimintakulttuurin kehittäminen: Hankkeen dokumentointi, materiaalihankinnat, kevään eteneminen.
10.12.2015 Tapaaminen Jaana Ahvenjärven ja Kaaron koulun rehtorin Johanna Leinon kanssa: Hankkeen esittely.
16.12.2015 Laadittiin yhteistyöpyyntökirje Jaana Ahvenjärvelle.
13.1.2016 Tapaaminen esikoulun opettajien kanssa: hankintojen suunnittelua
15.1.2016 Tapaaminen Johanna Leinon ja Jaana Ahvenjärven kanssa: Hankintojen hyväksyttäminen ja tutustumismatkan esitteleminen Porin Pihlavan kouluun.
20.1.2016 Pedanetin päivitys ja kevään aikataulutus, uuteen opetussuunnitelmaan perehtyminen ( kohdat 13.1-13.3)
3.2.2016 Tutustumiskäynti Meriporiin yhtenäiskoulun Tähtihetki -hankkeeseen.
10.2.2016 Yhteissuunnittelu esiopetuksen kanssa: äidinkielen/ kielen rikas maailma - sisältöalueista.
2.3.2016 Yhteissuunnittelu esiopetuksen kanssa: Ympäristöoppi ja tutkin ja toimin ympäristössä/kasvan ja kehityn - sisältöalueista.
15.3.2016 Yhteissuunnittelu esiopetuksen kanssa: Matematiikan ja liikunnan sisältöalueet
23.3.2016 Yhteissuunnittelu esiopetuksen kanssa: Ensimmäinen vuoden vuosirungon suunnittelu.
13.4.2016 Yhteissuunnittelu esiopetuksen kanssa: Ensimmäisen tähtihetken suunnittelu.
25.4.2016 Ensimmäinen Tähtihetki klo 9-10.30
26.4.2016 Yhteissuunnittelu esiopetuksen kanssa: Toisen tähtihetken suunnittelu

Yhteistyöpyyntökirje varhaiskasvatuksen aluejohtaja Jaana Ahvenjärvelle

Esi- ja alkuopetuksen kehittämistyö Kaaron koululla

- Yhteistyö esi- ja alkuopetuksen kesken – siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen.

Tavoitteena on monipuolistaa ja kehittää esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyötä Kaaron koululla. Suunnitelmallisen yhteistyön lähtökohtana on luoda syksyllä 2016 käyttöön otettavan uuden opetussuunnitelman pohjalta yhtenäisempi kokonaisuus esi- ja alkuopetuksen aikana opittavista asioista. Oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen pohjalta luodaan esi- ja alkuopetuksen mittainen opetussuunnitelma. Tätä toteutetaan säännöllisesti yhteistyöpäivissä esim. kerran kuukaudessa etukäteen mietityn suunnitelman mukaan. Oppilaat otetaan mukaan yhteistyöpäivien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Huoltajille annetaan mahdollisuus osallistua toteutettaviin yhteistyöpäiviin. Tavoitteena on saada esikoulun ja koulun välille yhtenäisempi ilmapiiri, yhdistää voimavaroja ja tiloja sekä madaltaa eskareiden kynnystä aloittaa koulu. Yhteistoiminnallisen oppimisen avulla on tarkoitus luoda yhteisöllisyyttä sekä opettajien että oppilaiden välille.

Suunnitelma:

Työryhmä koostuu tällä hetkellä kahdesta luokanopettajasta, yhdestä erityisopettajasta ja esiopetuksesta toivotaan mukaan 1-2 opettajaa.

Kevään aikana työstetään opetussuunnitelmien pohjalta kolmivuotinen suunnitelma. Suunnitelma toteutetaan itsenäisenä työskentelynä ja ryhmätapaamisissa. Itsenäistä työskentelyä arvelemme tarvittavan kuukaudessa noin 4-5 tuntia ja samoin yhteisiä ryhmätapaamisia noin 4 tuntia.

Syksyllä 2016 on tarkoitus aloittaa suunnitelman toteuttaminen käytännössä.

Tavoitteena on tehdä myös tutustumiskäynti Porin Pihlavan koulussa toteutettuun vastaavanlaiseen työskentelyyn. Suunniteltu tutustumiskäynti on tammikuussa 2016.

Raumalla 16.12.2016

Yhteistyöterveisin,

Taina Reunanen

Katja Salo

Jaana Siivonen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä