Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen

Kehittäminen alkakoon
Opetusministeriö on myöntänyt Rauman perusopetukselle valtionavustusta esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämistä varten. Rahoitus on tarkoitettu käytettäväksi vuosien 2015 ja 2016 aikana.
Perusopetuksen osalta rahoitusta on suunniteltu käytettävän ennen kaikkea kehittämistoiminnan koordinointiin, kouluttautumiseen sekä koulujen kehittämistoiminnan mahdollistamiseksi. Koulut voivat käyttää rahoitusta esim. henkilöstökuluihin (mm. sijaisten muodossa) mahdollistaakseen henkilöstön osallistumista kehittämis- ja suunnittelutyöhön, välineiden ja oppimista tukevien materiaalien hankkimiseen, oppimisympäristön kehittämiseen sekä ostopalveluihin. Rahoitusta ei voi käyttää tietoteknisen välineistön (tietokoneet, älytaulut, videotykit yms.) hankkimiseen.

Rahoituksen tarkoituksena on ennen kaikkea tukea uuden opetussuunnitelman mukaista oppimista/opettamista sekä uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoa. Tarkoituksena ei ole rahoittaa nykyistä toimintaa vaan luoda perusopetukseen uudenlaisia tapoja toimia. Hakemuksessa on tavoitteiksi asetettu oppilaiden osallisuuden lisääminen opetuksen sisällölliseen suunnitteluun sekä heidän vaikuttamismahdollisuuksiansa parantaminen, opettajajohtoisen pedagogiikasta siirtyminen kohti uuden opetussuunnitelman mukaista laaja-alaisen osaamisen mallia, tutkimusten hyödyntäminen osana koulujen yhteisöllistä oppilashuoltoa sekä hyvinvointityötä, oppimisen fyysisen ympäristön kehittäminen ja esi- ja alkuopetuksen yhteistyön tiivistäminen.

Heti koulujen alkaessa syksyllä 2015 on tarkoitus alkaa tarkempi ideointi yhdessä kehittämisintoisten opettajien kanssa. Näille sivuille kokoamme kehittämistoimintaan liittyvää tietoa ja seuraamme kehittämistoiminnan edistymistä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä