Oppilaskuntatyön kehittäminen ja tilojen toiminnallistaminen Kourujärvellä

25.5.2016

Pelipohjat on tarkoitettu tukemaan koulun toiminnallisuutta uuden opetussuunnitelman hengessä arkisessa koulutyössä. Materiaalia on helppo valmistaa lisää ja laajentaa niitä eri oppiaineita koskevaksi, koska koulun budjettia pelien valmistus ei juuri rasittanut. Koulun projektin ideologian mukaisesti oppilaskunta voi hyödyntää omassa toiminnassaan pelejä, mutta ne ovat käyttömateriaalina myös tavalliseen arkeen ja apuvälineitä opettajalle.

Johanna Viitanen

4.3.2016

Noudattaen ajatustamme oppilaskuntatoiminnan kehittämisestä, toiminnallisuuden tukemisesta ja oppilaiden vastuun lisäämisestä, kehitteillä on oppilaskunnan vuosikello, johon on helppo sijoittaa lukuvuoden eri toiminnot.
Tukemaan erillisten toimintojen suunnittelua ja ideointia rinnalle on valmistumassa oppilaskunnan työvihko, jossa on kopioitavia ja leikattavia korttipohjia valmiilla ideoilla ja rinnakkaisversiot siten, että osassa näitä pohjia on osittain tuettua ideointia ja lopuissa täysin tyhjät pohjat. Tässä ajatuksena on häivyttää tuen määrää siten, että oppilaiden kyky ideoida ja suunnitella toimintaansa itsenäisesti lisääntyisi harjaantumisen kautta.

Asia havainnollistuu konkreettisemmin, kun liitämme jatkossa kuvia esimerkkisivuista.

Lisäksi kehitteillä on toiminnallisuutta lisääviä pelejä tukemaan kielellisiä ja matemaattisia oppisisältöjä. Esimerkkinä peli kertolaskujen mieleenpainamiseen. Muista peleistä liitämme jatkossa kuvia.


Anne Lähteenmäki ja Johanna Viljanen

Hankintoja toiminnallisuuden tukemiseen

27.1.2016
Kourujärven koulun opettajien ehdotus ja koettu tarve hankinnoille, jotka tukevat havainnollistamista, toiminnallisuutta ja koodausta:

kymmenvälinejärjestelmä
pehmonopat
läpinäkyvät murtokakut
luokkapakkaus noppia
aikadomino
rytmimunat
Robogem-pelit

Tarkoitus on säilyttää näitä välineitä yhteisvarastossa ja luoda järjestelmä, jossa myös vanhat oppimisvälineet (liikunta, musiikki, matematiikka, äidinkieli, ym) saadaan kaikkien käyttöön ja hyödynnettyä.

Susanna Halme, Outi Pihala-Heikkilä

Kokous opettajien kanssa toimintakulttuurin kehittämiseen liittyen

25.1.2016

Kokouksessa esittelimme työyhteisöllemme asioita, joita kehittämiskulttuurityössämme olemme työstäneet. Keskustelimme tiloista, niiden uudelleen järjestelystä, selkeyttämisestä ja yhtenäistämisestä. Tavoite on toiminnallisuuden tukeminen ja sujuvoittaminen yhteisten toimintamallien avulla, järkeistämällä yhteisiä välinevarastoja ja -vuokraamoja, lisätä yhteistoiminnallisia tiloja, jakaa olemassaolevia välineitä kaikkien oppilaiden kesken. Ajankohta tälle on suotuisa, koska koulussamme on käynnissä remontti (atk- ja esikoulun tiloissa) tässä yhteydessä myös muut tilat tulevat uudelleen arvioitavaksi. Järjestelytyö päätettiin aloittaa heti, kun esikoulu pääsee omiin uusiin tiloihinsa.
Kokouksessa keskusteltiin tämän hetkisistä koulun oppimisvälineistä ottaen huomioon uusi opetussuunnitelma. Jotta toiminnallisuutta voidaan tukea / parantaa koettiin tärkeäksi saada koulullemme uutta aiheeseen liittyvää välineistöä (mm. koodaus ja apuvälineet siihen, matematiikan havainnointivälineet koettiin tarpeelliseksi opettajakunnassamme). Tarve koettiin kaikkien opettajien keskuudessa erittäin suureksi. Hankinnoista sovittiin, että kehittämistiimin jäsenet muiden toiveet huomioiden vievät asiaa / mahdollista tilausta eteenpäin.
Oppilaskunnan vuosikellon työstäminen / esittely jäi toiseen kertaan, koska oppilaskunnasta vastaava opettaja ei päässyt paikalle.

Susanna Halme, Outi Pihala-Heikkilä

Oppilaskunnan kehittämisideoita

Oppilaat voivat vaikuttaa asioiden valmisteluvaiheessa koulun

- toimintatapoihin, kuten käytöstapoihin, kiusaamisen ehkäisyyn ja suvaitsevaisuuden lisäämiseen
- oppimisympäristöön, kuten kalusteisiin, oppimateriaaleihin, työtapoihin, retkiin, ja yhteistyökumppaneihin (vanhempainyhdistys)
- toiminnan rakenteisiin ja oppituntien pituuteen (Liikkuva koulu?)
(Lähde: minedu.fi)

Kehittämisideoitamme oppilaskuntatoimintaa koskien:
  • Oppilaskuntaan valitaan joka luokasta kaksi edustajaa -> mahdollisuudet toiminnalle paranevat
  • Tilojen uudelleenjärjestely parempia oppimisympäristöjä varten
  • Yhteistyön vanhempainyhdistyksen kanssa (toiveena aloittaa syksyllä 2016)
  • Jaksotus

Oppilastoimikunnan vuosikellon mahdollisia aiheita:
- radiotoimintaa (keskusradion hyödyntäminen)
- lehti
- teemapäivät
- joulujuhlat, kevätjuhlat
- syys- ja kevätrieha
- kioski, myyjäiset (yrittäjyys)
- välituntiagentit

Oppilaskunta toiminnallisuuden ja osallisuuden tukijana

Ajatuksenamme on oppilaiden osallistaminen toiminnalliseen kulttuuriin siten, että oppilaskunta on toiminnassa mukana. Tarkoituksena on luoda runko oppilaskunnan toiminnasta, joka sisältää ajatuksia vuosikellomallista. Oppilaskunnalle osoitetaan toimipiste, jota voi käyttää kokoontumispaikkana toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Oppilaskunnan toimintamallia on tarkoitus suunnitella tämän kehittämistyön yhteydessä.

Koulussamme on ryhmätyöskentelyyn tarkoitettuja looseja, joiden tarkoituksenmukaisuutta tulee kehittää toiminnallisemmaksi. Näitä tiloja on tarkoitus myös oppilaskunnan hyödyntää. Mietinnässä ovat fyysisten tilojen uudelleenjärjestäminen ja uusien toimitilojen mahdollistaminen.

Kourujärven kehittämistiimi Anne, Outi, Johanna ja Susanna

Tapaamisia


18.3. 2016
Tapaaminen vanhempainyhdistyksen puheenjohtajan kanssa. Mukana keskustelemassa olivat Turkka Suuriniemi, Jaana Harjunpää, Susanna ja Outi.
Keskustelimme yhteistyön mahdollisuuksista oppilaskunnan ja vanhempainyhdistyksen välillä.
Yhteistyön kautta voisimme osallistaa koteja enemmän koulun toimintaan huomioiden lasten ideoita ja toiveita oppilaskunnan välityksellä. Tavoitteena on lisätä lasten osallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa esim. kodin ja koulun päivään.

29.3. 2016
Tapaaminen Sari Ågrenin kanssa. Tapaamisessa kävimme uudistetut tilaratkaisut läpi.

Teksti

12.1.2016 Palaveri Kourujärven koululla. Läsnä Sari Ågren, oppilaskuntavastaava Turkka Suuriniemi, Outi Pihala-Heikkilä, Anne Lähteenmäki, Susanna Halme ja Johanna Viljanen. Aiheina tämänhetkinen oppilaskuntatoiminta ja sen kehittäminen jatkossa sekä tilojen uudelleen järjestelyn pohdintaa toiminnallisemmaksi.

21.1.2016 Ehdotelma oppilaskunnan vuosikelloksi Kourujärven koululla:

Elo- ja syyskuu: Oppilaskuntavaalit. Oppilaskunnan hallituksen järjestäytymiskokous. Tervetulotilaisuus koulutulokkaille. Välituntiagenttitoiminnan käynnistäminen.
30.9. Valtakunnallinen kodin ja koulun päivä yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa.

Lokakuu: Harrastetoiminnan esittely oppilaskunnan toimesta. Oppilaskunnan hallituksen kokous.

Marraskuu: Pipovalatilaisuus. Oppilaskunnan hallituksen kokous.

Joulukuu: Pikkujoulujen ideointia (päivämäärän päättäminen, teema, jouluradio yms.). Oppilaskunnan hallituksen kokous.

Tammikuu: Uudet hyvät tavat. Oppilaskunnan hallituksen kokous.

Helmikuu: Ystävänpäivä. Laskiainen. Oppilaskunnan hallituksen kokous.

Maaliskuu: Oppilaskunnan lehti. Oppilaskunnan hallituksen kokous.

Huhtikuu: Kevätpuuhia yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa (siivousta, istutusta yms.). Oppilaskunnan hallituksen kokous.

Toukokuu: Vappu -tai kevättapahtuma yhteistyössä vanhempainyhdistyksen kanssa. Oppilaskunnan hallituksen kokous.

Oppilaskunnalle pyritään järjestämään tilat toiminnan ideointia, suunnittelua ja toimintaa varten.

Tilojen toiminnallistamista

Kourujärvellä on koettu pitkään tarpeelliseksi tilojen uudelleenjärjestely ja toiminnallistaminen.
Kaappien ja varastojen päivittäminen ja turhan karsinta pois on tullut vuosien jälkeen ajankohtaiseksi. ( esimerkkinä tästä on, että yhdestä kaapista löytyi noin viisi vuotta eläkkeellä olevan opettajan kirjoittama "ei saa hävittää- määräys", joka koski vanhoja dioja. Tämän määräyksen johdosta hyllyn sisältöön ei kukaan ole uskaltanut koskea vuosiin :) )
Vihdoin ryhdyttiin tuumasta toimeen, josta kuvat kertovat.
Mittavan siivousurakan jälkeen koulumme sai toimivan monistamon, johon on keskitetty opettajille tarkoitettu opetus- ja havaintomateriaali ja liikuntavälineet.
Huonon ilmanvaihdon takia vanha atk- luokka sai uudet, nykyaikaiset tilat ja vanhasta tuli näytelmävarasto.
Aulatilat kalustettiin uudelleen vanhoilla kalusteilla. Näin saimme uusia pienryhmätyöskentelypaikkoja.
Oppilaskunnalle
on nyt myös osoitettu oma työskentelypaikka, jota myös vieressä oleva eskari hyödyntää.
Käsityökerholaisten käytössä olevat kangaspuut kotiutuivat hallin aulaan uuteen, viihtyisämpään ja valoisempaan paikkaan, joka on myös käsityöluokkien läheisyydessä.

Opettajakokouksessa 15. 2 .2016 esiteltiin siivoustyön lopputulos ja uudet tilajärjestelyt. Henkilökunta oli kiitollinen ja tyytyväinen päivityksestä ja parannuksesta.

Outi ja Susanna

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä