Koulutuksellisen tasa-arvon kehittämistoiminta

Kehittämistoiminta jatkuu supistetussa muodossa kevätlukukauden 2017

Fiilari-toiminta jatkuu Uotilan koululla vielä kevään 2017. Muilla kouluilla toiminta jatkuu sopeutetusti kaupungin omana toimintana. Nanun koulussa maahanmuuttajien opetukseen liittyvä tuki jatkuu kehittämistoimena vielä kevätlykukauden ajan ja yhteisöllisen oppilashuollon kehittämistoimintaa jatketaan myös kesään saakka.

Toiminta on alkanut nimellä FIILARI - toiminta

Rauman kaupungin perusopetus on saanut vuosiksi 2015 ja 2016 kohdennettua valtionavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Kevään, ja erityisesti syksyn 2015, aikana käynnistyy kaupungissamme toimintaa, jolla pyritään tukemaan koulutuksellista eriytymistä ehkäisevää toimintaa. Valtakunnallisesti toiminalla tavoitellaan koulujen ja alueiden välisten erojen, sukupuolten välisten osaamiserojen sekä sosiaalisesta että etnisestä taustasta johtuvien erojen minimoimista opetuksessa ja koulutuksessa. Rahoitus on myönnetty haasteellisemmassa toimintaympäristössä toimivien koulujen toiminnan ja laadun tukemiseen. Painopistealueiksi on ministeriön taholta määritelty maahanmuuttajaoppilaiden tukeminen, tyttöjen ja poikien välinen tasa-arvo, kodin ja koulun yhteistyö sekä koulupudokkuuden ja syrjäytymisen ehkäisy.

Raumalla kehittämistoiminta on keskitetty viidelle koulullemme, jotka ovat Nanun yhtenäiskoulu, Hj.Nortamon peruskoulu (ent. Uotilanrinteen peruskoulu), Karin koulu, Uotilan koulu sekä Merirauman koulu. Ministeriön rahoituksen myötä meillä on mahdollisuus työllistää koulujen ja kehittämistyön avuksi kolme henkilöä, jotka sijoittuvat pääasiassa kouluille arjen toiminnan keskelle mutta osittain myös toiminnan yleiseen koordinointiin. Rauman perusopetuksessa kehittämistoiminta voidaan jakaa kolmeen pääteemaan: 1) Yhteisöllisen oppilashuollon kehittäminen ja huoltajien osallisuuden lisääminen, 2) maahanmuuttajaoppilaiden je heidän perheidensä tukeminen ja 3) kouluilla annettavan sosiaalisen tuen lisääminen. Lisää asiasta voi lukea teemojen omilta sivuilta.

Emme halua puhua koulutuksellisen tasa-arvon kohdalla hankkeesta, sillä ylimääräisen rahoituksen määräaikaisesta luonteesta huolimatta tarkoituksenamme on luoda sellaista toimintaa ja malleja, jotka jäisivät elämään osaksi koulujemme arkea. Haluamme, että toiminta säteilee myös kaupunkimme niille kouluille, jotka eivät ole kehittämistoiminnassa rahoituksen puitteissa mukana. Toiveenamme on tehdä yhteistyötä kuntamme sisällä sekä lähiseudun muiden kuntien kanssa.

Olemme paikallisesti nimenneet tämän koulutuksellisen tasa-arvon nimissä tehtävän toiminnan FIILARI-toiminnaksi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä