Oppilaskuntatoiminta

Mikä on oppilaskunta?

Oppilaskuntatoiminta on perusopetuslain alaista toimintaa, jota toteutetaan kaikilla Rauman kouluilla.
Osallisuudesta ja oppilaskunnasta määrätään perusopetuslain pykälässä 47 a. Laki määrää, että opetuksen järjestäjän tehtävänä on edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun.
Laki määrittelee oppilaskunnan tehtäviksi oppilaiden yhteistoiminnan edistämisen, vaikutusmahdollisuuksien ja osallistumisen toteuttamisen sekä oppilaiden ja opetuksen järjestäjän välisen yhteistyön kehittämisen.

Oppilaskuntaan kuuluvat koulujen kaikki oppilaat. Oppilaskuntaa edustaa oppilaskunnan hallitus.

Oppilaskunnan toiminnan kautta perusopetuksen oppilaat opettelevat demokraattista toimintatapaa jo pienestä lähtien. Sen avulla kehitetään oppilaiden kykyjä ja taitoja toimia omien ryhmiensä edustajina ja neuvottelijoina yhteisissä asioissa. Oppilaskuntatoiminta kouluilla luo mahdollisuuden osallisuuteen oppilaita koskevassa päätöksenteossa ja samalla tarjotaa kokemuksen vaikuttamisesta. 

Oppilaskunta toimii tiiviissä yhteistyössä lasten parlamentin ja nuorisovaltuuston kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä