Esi- ja alkuopetuksen taitohetket

Esi- ja alkuopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen Pyynpäässä

Lähdemme kehittämään matematiikan opetusta uusilla ryhmäjaoilla, opetusryhmät yli ikärajojen (esi-1-2). Koemme tärkeänä tavoitteena, että lapset tutustuvat toisiinsa yli ikä- ja luokkaryhmien. Lapsi kokee matematiikan mielekkääksi ja hauskaksi. Eskareille tulee koulun oppilaat, tilat, opettajat sekä käytännöt tutuiksi. Myös esi- ja alkuopetuksen henkilökunta tekevät tiivistä yhteistyötä prosessin aikana, suunnitelusta arviointiin.

Matematiikan sisältöalueina mietimme mm. aika ja kello, mittaaminen, geometria (hahmottaminen, rakentelu), rahalaskut. Opetus on toiminnallista, kaksi oppituntia kerrallaan. Kokoonnumme kaksi kertaa kuukaudessa. Ajatuksena on, että oppilas pystyisi vaikuttamaan omaan tekemiseensä, arvioimaan minkälaista harjoitusta hän tarvitsee. Kunkin sisältöalueen tavoitteet laitetaan selkeästi esille. Harjoittelemme itsearviointia joka kokoontumiskerran jälkeen.

Yhteistyössä on voimaa :)

(21.1.16 lisätty) Tähän mennessä tehty ja tulevia suunnitelmia:

3.11. klo 15.15. Yhteinen aloituspalaveri

19.11. klo 14.15.-15 Oman aiheen koonta

19.11. klo 15.15. Aiheiden esittely

26.11. klo 14.15. Kirjaaminen Pedanettiin

8.12. klo 15.15. Yhteinen tapaaminen

10.12. klo 14.15. – 15.45. Tevellan esittely ja tilauksen suunnittelu

11.12. klo 11.00. Lyhyt palaveri Jaana Ahvenjärven kanssa.

15.12. klo 8.00.-9.15. Projektin tarkempi kuvaus Jaana Ahvenjärvelle ja eskariopettajille sekä tilauksen läpikäyminen ja tarkentaminen. Viesti Sari Ågrenille.

Lisäksi asian käsittelyä tiimin suljetussa WhatsApp ryhmässä omalla ajalla.

12.1.16.klo 14.15.- 15.30. Palaveri Pyynpään päiväkodissa Jaana Ahvenjärven, Päivin ja Susannan kanssa. Pääkkösten eskariryhmä osallistuu tiimin toimintaan.

14.1.16 klo 14.00.-15.30. Tevellan pakkauksen avaaminen ja pelien/tavaroiden nimikointi.

19.1.16. klo 16.00.-17.00 yhteinen suunnittelu, me ja Pääkkösistä Päivi ja Susanna

22.1.16. klo 9.15.-10.00. salissa yhteinen aloitus Pääkköset, 1b,1c, 2b ja 2c.

26.1.16. klo 15.15.- Toimintakulttuurin kehittäminen, yhteinen kokoontuminen

3.2.16. klo 7.00. Lähtö Poriin Meriporin yhtenäiskouluun tutustumaan vastaavaan esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyöhön. Paluu oman luokan opetuksen pariin klo 11.30.

4.2.16.klo 15.00.-16.00. Kehitysryhmän suunnittelu aiheesta aika. Ryhmien jakaminen taitojen mukaan. Nimettiin yhteiset oppimishetket Taitotunneiksi.

11.2.16. klo 9.15.-10.30. Taitotunti: aiheena Aika: kello, vuorokausi (aamu- ja iltatoimet), vuodenajat
Päivän lopuksi keskusteltiin tuntien sujumisesta ja tavoitteiden toteutumisesta.

17.2.16. klo 13.15. -13.45. Suunnittelua seuraavaan taitotuntiin, keskustelua tavoitteista ja niiden toteutumisesta eri-ikäisten lasten osalta.

8.3.16. klo 17.00-18.00 Suunnittelupalaveri

11.3.16. klo 9.15.-10.30. 2. Taitotunti, aika jatkuu

4.4.16 klo 16.00-16.45 suunnittelupalaveri

7.4. 16 klo 9.15-10.30, 3. taitotunti, aiheena kymmenjärjestelmä, lukujonotaidot, kymppiparit

15.4.16. klo 13.15.-14.15. Taitohetken esittelyn valmistelua

18.4.16. klo 17.00-18 suunnittelupalaveri

22.4.16 klo 9.15-10.30, 4. taitotunti, aiheena mittaaminen

17.5.16 klo 17 suunnittelupalaveri

20.5.16 klo 9.15.-11.30. 5. taitotunti, ulkona toiminnallista matikkaa

23.5.16 klo 17 suunnittelupalaveri syksyä ajatellenPeda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä