Karin koulu

Monipuolinen arviointi, tablettien käyttö ja oppilaskuntatyön kehittäminen

Toimintaympäristön kehittämishanke (Karin koulu)

Peda.net –palvelun käyttö oppilasarvioinnissa perinteisten arviointimenetelmien tukena

-perinteiset opettajan laatimat kokeet edelleen yhtenä arvioinnin perusteena

- Peda.net sivustoon laaditaan tehtäviä, jotka oppilaat tekevät. Ohjelma näyttää ja korjaa oppilaan vastaukset. Näin opettaja voi seurata oppilaan etenemistä ja osaamista. Esim. matematiikan desimaali-jaksossa oppilaat opiskelevat desimaalien kertolaskun ja tekevät seuraavan tunnin alkuun peda.net sivuston tehtävän, joka mittaa heidän osaamistaan kyseisestä aiheesta. Opettaja kommentoi heidän vastauksiaan ja oppilas saa välittömän palautteen kehitettävistä/hyvin sujuvista asioista. Tehtävät ja kommentit jäävät näkyviin niin opettajalle kuin oppilaan Oma Tilaan.

-Sovelletaan samaa ideaa myös äidinkielen kielioppisääntöjä opiskeltaessa.

-Teknisen työn tunneilla oppilaat ottavat kuvia kännyköillä työn eri vaiheista ja tallentavat kuvia peda.net sivustolle ja kirjoittavat blogia työn etenemisestä.

-Tietyissä oppiaineissa oppilas työstää opiskelunsa ajan portfoliota, jota käytetään arvioinnin välineenä. Peda.net- verkkotyökaluun luodaan Oma Tila johon liitetään oppiaineittain kansioita oman aikataulun tai opettajan antaman aikataulun mukaisesti. Opettaja ja oppilas käyvät arviointikeskustelun portfolion pohjalta tai portfolio palautetaan opettajalle sellaisenaan arviointia varten.

-lisäksi oppilaiden toisilleen tekemää vertaisarviointia sekä oppilaan oma itsearviointi opettajan laatiman arviointisuunnitelman mukaan

-Tarkoituksena on ottaa joululoman jälkeen ainakin yhdessä luokassa osittain käyttöön portfoliotyyppisen arviointimalli Peda.net-palvelussa ja seurata sen vaikutusta sekä arvioida sen käyttöä arvioinnin osana.


Tehostettu tutustuminen opetuksessa käytettäviin ohjelmistoihin, sivustoihin ja sosiaaliseen mediaan

-Kehitämishankkeen tiimoilta koulun pienryhmässä (erityisluokka 4-5) on samanaikaisesti aloitettu ko.arviointihanketta tukeva laajamittainen internetin (ilmais)ohjelmien kokeilu opetuksessa. Oppilaiden kanssa on tutustuttu, kokeiltu ja arvioitu monentyyppisiä ohjelmia ja osa niistä on jäänyt hyväksi havaittuina oppilasryhmän käyttöön osaksi opetusta. Osassa ohjelmia on ilmennyt joko käyttöhankaluutta tai esimerkiksi taloudellisia esteitä ohjelman käytölle.

Oppilaskuntatyön kehittäishanke

-Sivuroolissa toimintaympäristön kehittämishankkeessa kulkee kokoajan myös mm. koulun oppilaskuntatyön kehittäminen osallistuvampaan suuntaan ja esimerkiksi muiden koulujen oppilaskunnasta vastaavien opettajien kanssa tapahtuvan yhteistyön virittäminen. Hanke on aluillaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä