Hoitoaikojen ilmoittaminen/ anmälning av vårdtider

Hoitoaikojen ilmoittaminen - Anmälan av vårdtider

Hoitoaikojen ilmoittaminen

Varaa hoitoajat eVarhaiskasvatus-palvelun kautta viimeistään maanantaina klo 23.00 mennessä kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.

Jo ilmoitettuihin hoitoaikoihin voi tehdä muutoksia aina hoitoviikkoa edeltävän viikon maanantaihin asti. Jos järjestelmä on jo suljettu, muutoksista voi ilmoittaa suoraan varhaiskasvatusryhmän henkilökunnalle. Viikkoa ennen työntekijöiden työvuorot vahvistetaan, joten tieto lapsen läsnäolon ajoista ovat tärkeä tieto.

Kerralla voi ilmoittaa usean viikon hoitoajat.

Merkitse myös lapsen mahdolliset vapaapäivät.

Jos hoitoaikoja ei ole varattu määräaikaan mennessä, varhaiskasvatusyksikön henkilökunta varaa lapselle hoitoajat jokaiselle päivälle keskimääräisen tuntimäärän mukaan klo 8-16 välille. Tämä tuntimäärä lasketaan mukaan ilmoitettuun tuntimäärään.

Jos varattu tuntiraja kuukaudessa ylittyy, lapsen varhaiskasvatuksen läsnäolon keskimääräinen aika tarkistetaan kolmen kuukauden aikana. Jos ylitys on jatkuvaa, lapsen varhaiskasvatusmaksu muuttuu seuraavaan maksuluokkaan.

 

Anmälan av vårdtider

Reservera vårdtiderna via tjänsten eSmåbarnspedagogik senast måndag före klo 23.00 två veckor innan vårdbehovet.

Ändringar kan göras till redan anmälda vårdtider senast måndag en vecka innan vårdbehovet. Om systemet redan stängts, kan man anmäla ändringen till personalen i den småbarnspedagogiska gruppen. Anmälan om barnets närvaro är viktig för personalens arbetstider bestyrks en vecka innan.

Man kan meddela flera veckors vårdtider på samma gång.

Märk även barnets eventuella ledighet.

Om vårdtiderna inte är reserverade inom utsatt tid, reserverar personalen i den småbarnspedagogiska enheten vårdtider för barnet för varje dag enligt timantalets medeltal mellan kl. 8-16. Detta timantal räknas in i det anmälda timantalet.

Om det reserverade timantalet överskrids under månaden, följs medeltalet av barnets närvaro inom småbarnspedagogiken upp under tre månader. Om överskridningen är fortlöpande, ändras barnets avgift inom småbarnspedagogiken till följande avgiftsklass.

Elektronisk anmälan för vårdtider –sida

Lovisa.fi -> Dagvård och utbildning -> Ansökan om dagvård

Länken går ännu under namnet dagvårdsansökan men kommer att ändras till ett lämpligare namn.

Före det anmälas vårdtiderna som förut. Under september tas det nya systemet i bruk och då använder vi båda sätten för anmälan av vårdtider, så att var och en har möjlighet att bekanta sig med och lära sig det nya systemet.

Anmälan av vårdtider

 • Föräldrarna loggar in på elektroniska anmälan av vårdtider – sidan
 • Dator/Tablett fungerar smidigt, mobilen inte lika bra
 • Stark autentisering – nätbankskoder krävs
 • Via sidan anmäler föräldrarna vårdtiderna för när barnet hämtas och avhämtas, 2 veckor på måndag innan vårdbehovet. När tidsgränsen är uppfylld låser sig veckan, detta fr.o.m. oktober.
 • En veckas vårdtider måste knäppas in, sedan kan man kopiera.
 • Barnet syns inte på sidan innan placeringsbeslutet har trätt ikraft.

NFC- identifiering - ”nyckelring”

 • Daghemmet registrerar nyckelringarna
 • Nyckelringarna överlåts till föräldrarna 1st/barn/förälder. Fler nyckelringar kan överlåtas om det finns fler personer som regelbundet hämtar/avhämtar barnet. Föräldrarna skall meddela daghemmet detta så personalen kan registrera nyckelringen med rätt använderkod t.ex. mormor.
 • Man får inte skriva med tusch eller målfärg på nyckelringarna
 • För borttappad nyckelring krävs en avgift på 2€/nyckelring.
 • Då barnet anländer till eller går hem från småbarnspedagogiska enheten loggar arbetstagaren tillsammans med barnets förälder in klockslaget i mobiltelefonen.
 • Då barnets ankomst-/avresetid registreras i mobiltelefonen överförs ansvaret till den andra parten.
 • På detta vis kommer daghemmets personal att ha information om barnens närvaro i realtid. Även enhetens chef får i realtid information om den dagliga närvarosituationen.

Om barnet insjuknar akut eller är plötsligt frånvarande av annan orsak, önskar vi att ni meddelar frånvaron per textmeddelande eller genom att ringa senast kl. 8.30 till barngruppen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä