BJÖRNBÄREN

Indexjustering av småbarnspedagogikens klientavgifter 1.8.2024

Indexjustering av småbarnspedagogikens klientavgifter 1.8.2024

Undervisnings- och kulturministeriet har utfärdat en indexjustering av inkomstgränserna och klientavgifterna för småbarnspedagogiken. Indexjusteringen görs automatiskt, vilket inte förutsätter några åtgärder för vårdnadshavaren, om det inte skett förändringar i familjen som påverkar avgiften.

Faktorer som påverkar avgiften inom småbarnspedagogiken, till exempel byte av arbetsplats, ändringar i familjeförhållanden eller dylikt, meddelas omedelbart skriftligen till småbarnspedagogikens servicesekreterare.

Avgiften fastställs tillsvidare. Då familjens inkomster ändras avsevärt (+/- 10 %), familjens storlek ändras eller avgiften har fastställts på felaktiga grunder. Vårdnadshavarna ska lämna in en korrigerad inkomstutredning med bilagor via CGI Vesa-tjänsten. Avgiften korrigeras från början av följande kalendermånad.

Om avgiften har fastställts på basis av felaktiga uppgifter från vårdnadshavaren eller dennes representant kan avgiften justeras retroaktivt för högst ett år.

Tilläggsinformation: Veronica Eskonen, tfn 040 540 9796, veronica.eskonen@loviisa.fi

 

Utfärdsdag, måndag 13.5.2024

Föräldraföreningen bjuder oss denna utfärdsdag.
Bussen startar från daghemmets gård kl. 9.00
Vi åker till Action Park i Kouvola tillsammans med Metsämansikat och vi har hela stället reserverat bara för oss.

Lunchen äter vi kl.11.30 och alla barn får en Hesburger barnmåltid med saft.

Efter lunchen hinner vi ännu leka en stund, bussen startar tillbaka mot Forsby kl.13.00 så vi torde vara på dagis ca.13.45.

Bra klädsel för dagen är t-skjorta och mjuka byxor/ leggins!

Vårfest to 16.5 kl. 17.00 - 18.30

Välkommen till hela husets gemensamma piknik vårfest torsdagen 16.5 kl. 17.00 - 18.30.
Vi börjar festen med lite program och blivande förskolebarnen får sina diplom. Sedan får ni ha piknik med familjen ☀️🌸

INFO till vårdnadshavarna 👀 / TIEDOTE huoltajille 👀

Käyttökatkos varhaiskasvatuksen sähköisissä palveluissa lauantaina 20.4.2024


Loviisan kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisissä palveluissa on käyttökatkos, joka alkaa lauantaiaamuna 20.4.2024 kello 7 ja loppuu viimeistään sunnuntaiaamuna 21.4. kello 8. Käyttökatkoksen aikana ei voi ilmoittaa hoitoaikoja tai tehdä varhaiskasvatuksen hakemuksia. Käyttökatkos johtuu huoltotoimenpiteistä varhaiskasvatuksen käyttämässä CGI Vesa tuotantoympäristössä.

 

Avbrott i småbarnspedagogikens elektroniska tjänster lördagen den 20 april 2024


Lovisa stads elektroniska tjänster för småbarnspedagogik kommer att ha ett avbrott från och med lördag morgon den 20 april 2024 klockan 7 som slutar senast söndag morgon den 21 april klockan 8. Under avbrottet kan man inte meddela barnets kommande tider inom småbarnspedagogiken eller göra ansökningar till småbarnspedagogik. Avbrottet beror på underhållsservice i CGI Vesa-produktionsmiljön, som används av småbarnspedagogiken.

Information om verksamheten i Lovisas stads daghem under sommaren 2024 

 

I juni har alla daghem och Lyckebo gruppfamiljedaghem öppet helt normalt. I juli fungerar Fredsby daghem (centrum) och Forsby daghem som dejourerande daghem. De övriga daghemmen har stängt 1–31.7. Från första augusti har alla daghem och gruppiset öppet igen. 

Vi ber vårdnadshavarna att anmäla vårdbehovet för juli senast 15.5. via CGI Vesa – tjänsten. Arrangemangen för juli bekräftas när vi har vetskap om barnens vårdbehov. OBS! det här gäller även skiftesomsorgen. Det kommer personal från olika enheter till de dejourerande daghemmen. Vi kan inte garantera, att det finns bekanta pedagoger på plats.  

Under tiden 1.6 - 31.8 har familjerna möjlighet att få avgiftskompensation för hela veckor då frånvaron är oavbruten minst sex veckor och omfattar hela juli. Juli är avgiftsfri för alla barn. De här ledigheterna märks med koden ”ledig i CGI Vesa-tjänsten. I fråga om avgiftskompensationer för sommaren godkänns en period som är kortare än en vecka i början av juni och i slutet av augusti ifall månaden börjar eller slutar mitt i en vecka. Om barnens frånvaro inverkar på användningen av tjänsterna kan verksamheten komma att begränsas stegvis redan i juni. 

Om vårdnadshavarna inte inom tidsfristen vet hurdant vårdbehovet i juli är, uppmanar vi att reservera vård för säkerhetsskull. I fall att vård reserverats i juli, men det inte finns behov, kan den avbokas till och med 15.6. En avgift kan tas ut för en vårdplats som inte avbokats. Avgiften är då hälften av den fulla avgiften. Detta gäller också de familjer som normalt inte har någon avgift för småbarnspedagogiken.  

 

Tilläggsinformation:  

Sofia Hoff, tfn. 044 349 3132 Chef för småbarnspedagogiken (verksamheten)   

Veronica Eskonen, tfn. 040 540 9796 Småbarnspedagogikens servicesekreterare (avgifter) 

Enkät för barnens vårdnadshavare

Enkät för barnens vårdnadshavare

Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU genomför en lagstadgad utvärdering av hur verksamheten mot mobbning genomförs samt av metoder mot mobbning och metoder som stöder socioemotionella färdigheter hos barn inom småbarnspedagogiken. Utvärderingen gäller småbarnspedagogik i daghemsform och på verksamhetsställen där det ordnas småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen.

Genom att besvara denna enkät kan ni berätta för oss om era tankar och synpunkter gällande verksamheten mot mobbning inom ert barns småbarnspedagogik och förskoleundervisning samt om samarbetet med personalen i frågor som gäller mobbning. Vi ber er besvara enkäten individuellt och utifrån nuvarande information. Svaren från en enskild person som svarat på enkäten publiceras inte i en identifierbar form.

Genom att besvara enkäten får ni möjlighet att vara med om att utvärdera och utveckla verksamheten mot mobbning inom småbarnspedagogiken. Enkäten finns på NCU:s webbplats så att du kan bekanta dig med den på förhand. Länk till webbsidan

Det är viktigt att så många som möjligt besvarar enkäten! Det tar cirka 10–15 minuter att besvara enkäten.

Vi hoppas att enkätsvaren kommer in senast 1.4.2024.

Mer information om utvärderingen fås via denna länk.

Vårdnadshavarnas enkät:https://link.webropolsurveys.com/S/5765D46BB7DF2E8E

Tack för dina svar!

Mer information:
Sivi Harkoma, utvärderingsexpert
tfn +358 29 533 5556
sivi.harkoma@karvi.fi

 

TIEDOTE huoltajille / INFO till vårdnadshavarna

Tiedote huoltajille

CGI Vesa on päivitetty maanantaina 8.1.2024. Muutoksia Vesassa ovat mm.

 • Huoltajien ajankohtaiset-välilehdelle on lisätty tuntien seuranta-näkymä
 • Läsnäolot-kalenteri-näkymään on lisätty viikkonumerot
 • Ilmoita läsnä- ja poissaoloja osiossa on mahdollista valita useita päiviä kerrallaan
 • Kirjautumisongelmat poistettu linkin loviisa.cgivesa.fi kautta

CgiVesa-sovellus on myös päivitetty. Nyt huoltajat voivat tilata varhaiskasvatusaikoja myös sovelluksen kautta.

HUOM! Varhaiskasvatusaikojen tilaus sulkeutuu nykyään sunnuntaina klo 23:59.

Jos kirjausongelmat jatkuvat tämänkin jälkeen, ilmoittakaa siitä sähköpostitse osoitteeseen pia.nystrom@loviisa.fi. Muista ilmoittaa sähköpostissa

 • lapsen nimi
 • huoltajan nimi, jolla on kirjautumisongelma
 • selain, jota olet käyttänyt
 • missä vaiheessa ongelma on syntynyt
  • onko ohjelma antanut virhekoodin tai virheilmoituksen? Minkä?

Valitettavasti ulkopaikkakuntalainen ei vielä voi ilmoittaa varhaiskasvatusaikoja ohjelman kautta. Toivomme tähän pikaisesti muutosta. Mutta sitä odotellessa saatte ilmoittaa niitä henkilöstölle, jotka vievät ne ohjelmaan.

Loviisassa 8.1.2024 Pia Nyström, varhaiskasvatuksen suunnittelija

_________________________________________________________________________________________________


Info till vårdnadshavarna

CGI Vesa har uppdaterats måndagen 8.1.2024. Ändringarna i Vesa är bl.a.

 • Under fliken aktuellt har tillagts för vårdnadshavarna en vy över timmarnas uppföljning
 • Veckonummer har lagts till i närvaro-kalendern
 • I avsnittet Anmäl närvaro och frånvaro går det att välja flera dagar i gången
 • Inloggningsproblem via länken loviisa.cgivesa.fi borde ha avlägsnats

CGI Vesa-applikationen har också uppdaterats. Nu kan vårdnadshavarna även beställa tiderna för småbarnspedagogiken via applikationen.

OBS! Anmälan av tiderna inom småbarnspedagogiken stänger nuförtiden på söndagen kl. 23:59.

Om problemen vid inloggningen fortsätter efter denna uppdatering, meddela om problemen via adressen pia.nystrom@loviisa.fi. Kom ihåg att meddela i e-posten

 • barnets namn
 • den vårdnadshavares namn som har inloggningsproblem
 • vilken webbläsare du använt
 • i vilket skede uppstod problemet
  • gav programmet någon felkod eller ett felmeddelande? Vad?

Tyvärr kan inte ännu vårdnadshavare, som har annan hemkommun än Lovisa, anmäla tider inom småbarnspedagogiken via programmet. Vi hoppas att vi får en ändring här så snart som möjligt. Men tills dess kan du meddela dem till personalen, som för in dem i programmet.

I Lovisa 8.1.2024 Pia Nyström, planerare för s

Bästa vårdnadshavare! Hyvät huoltajat!

Småbarnspedagogiken i Lovisa har tagit i bruk ett nytt program, CGI Vesa, från och med den 1 november 2023. CGI Vesa ersätter de nuvarande programmen, Pro Consona samt applikationerna VakaPäiväkirja och VakaMukana, vilka i sin tur är länkade till tjänsten eSmåbarnspedagogik.

Vårdnadshavarna kan meddela barnets tider inom småbarnspedagogiken för december via CGI Vesa. Vi vet att ni redan meddelat decembers tider i det gamla programmet, men vi önskar att ni skulle flytta över tiderna till det CGI Vesa. Personalen har inte längre åtkomst till det gamla programmet från och med 1.12.2023.

Anvisningar för att skriva in sig och hur man anmäler tider finns i bilagorna, på både finska, svenska och engelska.

Barnets ankomst och avhämtningstider antecknas i CGI Vesa på motsvarande sätt som nu.

8.11.2023 kommer vi att anordna ett rådgivningstillfälle i Villekulla daghem mellan kl. 16:30 och 18. Kom gärna och fråga, om det är något ni undrar över, eller vill ha mer info om. Välkommen!


Loviisan kaupungin varhaiskasvatus on ottanut käyttöön uuden toimintajärjestelmän, CGI Vesan, 1.11.2023 alkaen. CGI Vesa korvaa nykyisen Pro Consona-ohjelman sekä sovellukset VakaPäiväkirjan ja VakaMukanan, jotka ovat kytketyt eVarhaiskasvatuspalveluun.

Huoltajat pystyvät ilmoittamaan joulukuun varhaiskasvatusajat CGI Vesan kautta. Tiedämme, että olette ilmoittaneet jo nyt joulukuun ajat vanhassa ohjelmassa, mutta toivomme, että voisitte siirtää ajat CGI Vesaan. Henkilökunnalla ei ole enää pääsyä vanhaan ohjelmaan 1.12.2023 alkaen.

Ohjeet kirjautumiseen ja lasten varhaiskasvatusaikojen ilmoittamiseen löytyy liitteissä, sekä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lapsen tulo- ja lähtötilanteet kirjataan varhaiskasvatuspaikassa vastaavalla tavalla.

8.11.2023 klo 16:30-18 järjestämme neuvontatilaisuuden Villekullan päiväkodissa. Tulkaa kysymään, jos teillä on jotain, joka askarruttaa mieltä tai haluatte enemmän tietoa. Tervetuloa!

 

Småbarnspedagogikens elektroniska tjänst förnyas 1.11.2023 / Varhaiskasvatuksen sähköinen palvelu uudistuu 1.11.2023

Småbarnspedagogikens elektroniska tjänst förnyas 1.11.2023 – nya praktiska funktioner 

Lovisa stads elektroniska tjänst eSmåbarnspedagogik förnyas 1.11.2023. Det nya systemet CGI Vesa innehåller nya funktioner som bland annat gör det enklare att lämna in ansökningar. 

CGI Vesa ersätter det nuvarande systemet Pro Consona samt applikationerna VakaPäiväkirja och VakaMukana. 

Efter förnyelsen kan ansökan om plats inom småbarnspedagogiken även göras i etapper. Det blir också enklare att följa med behandlingen av ansökan och att ta emot beslutet. I det nya systemet kan vårdnadshavaren på ett datasäkert sätt skicka in inkomstutredningen med bilagor samt motta avgiftsbeslutet. 

Barnets vårdtider inom småbarnspedagogiken anmäls i fortsättningen via CGI Vesa. Där kan vårdnadshavaren också enkelt hålla barnets och familjens uppgifter uppdaterade. Till exempel kan vårdnadshavaren lägga till eller ta bort personer som har rätt att hämta barnet från daghemmet. I CGI Vesa antecknar personalen ankomst- och avhämtningstider på motsvarande sätt som i det nuvarande systemet. 

Novembers tider för småbarnspedagogik meddelas via det nuvarande eSmåbarnspedagogik-tjänsten, men decembers tider via CGI Vesa-tjänsten. Vi kommer att publicera mer information om saken i ett senare skede.


Varhaiskasvatuksen sähköinen palvelu uudistuu 1.11.2023 – Huoltajille käteviä toimintoja  

Loviisan kaupungin eVarhaiskasvatuspalvelu uudistuu 1.11.2023. Uudistus helpottaa ja tuo uusia toimintoja muun muassa hakemuksien tekoon.  

Uusi toimintajärjestelmä CGI Vesa korvaa nykyisen Pro Consona -ohjelman sekä sovellukset VakaPäiväkirja ja VakaMukana. 

Varhaiskasvatushakemuksen voi uudistuksen jälkeen täyttää myös osissa. Lisäksi hakemuksen etenemisen seuraaminen ja päätöksen vastaanottaminen helpottuu. Uuden järjestelmän kautta huoltaja pystyy myös turvallisesti lähettämään tuloselvityksen liitteineen sekä vastaanottamaan maksupäätöksen. 

 

Lapsen varhaiskasvatusajat ilmoitetaan uudistuksen jälkeen CGI Vesan kautta. Siellä huoltaja voi myös pitää lapsen ja perheen tiedot ajan tasalla turvallisesti. Ohjelmassa voi esimerkiksi kätevästi lisätä tai poistaa lapsen varahakijan lapsen tiedoista. Henkilökunta kirjaa CGI Vesan kautta lapsen tulo- ja lähtöajat vastaavalla tavalla kuin nykyisessä järjestelmässä.

 

Marraskuun varhaiskasvatusajat ilmoitetaan nykyisen eVarhaiskasvatuspalvelun kautta, mutta joulukuun varhaiskasvatusajat CGI Vesa-palvelun kautta. Tulemme tiedottamaan asiasta enemmän myöhemmässä vaiheessa.

 

Konstkarusellen SKAPA

Konstkarusellen startar

Konstkarusellen inom ramen för Lovisa kulturbad SKAPA startar vecka 35 på Forsby daghem. Konstkarusellen för 3-5-åringar är till en början ett pilotprojekt på ett år och syftet är att lyfta fram olika konstarter som en naturlig del inom småbarnspedagogiken. På Forsby daghem blir det Konstkarusell varje onsdag förmiddag mellan ca kl 9-11. Vi startar med dans med Jenni och Lekfullt med lera med Janine och sen kommer också Maikku med bildkonst med. Efter höstlovet byter konstarterna till teateräventyr med Minna och musiklek med Pernilla. Konstpedagogerna samarbetar tillsammans med daghemmets personal och delar in barnen i lämpliga grupper. Eftersom det är ett pilotprojekt och utveckling är viktigt för oss, är vi på Lovisa kulturbad jätte tacksamma för all feedback också från hemmen, så länge Konstkarusellen snurrar. 

 

Mera konstbad

SKAPA Kulturbad erbjuder konstbad i kortare perioder i alla daghem i Lovisa. Konstbad för 0-3 åringar förverkligas som smakbitar, dvs 1-2 ggr i en konstform. Konstbad för 3-5-åringar förverkligas som korta perioder på ca 4ggr. Mera info kommer under läsåret.

 

Lekfullt med lera 3-5åringar

Barnen får prova på att skapa med lera! Vi övar tumningsteknik, korvteknik och kavlingsteknik på ett lekfullt sätt under handledning av keramik-artesan och närvårdare Janine Bergström. 

Info

Kerstin Perttilä börjar som lärare inom småbarnspedagogik fr.o.m augusti.
Bettina Meyer-Alm vikarierar Sofie under hennes mammaledighet.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä