Gruppfamiljedaghem Lyckebo

Obs obs obs!!!!

Brist på vikarier inom Lovisa stads småbarnspedagogik

Det råder brist på vikarier inom Lovisa stads småbarnspedagogik på grund av coronaviruspandemin. I daghemmen kan det uppstå situationer där sådan personal som lagen om småbarnspedagogik förutsätter inte finns att tillgå. Situationen försvårar också verksamhetssätten för att förhindra spridningen av coronaviruset, bl.a. anvisningen om att undvika sammanslagningar av barngrupper.
Med hänvisning till den rådande situationen, är det är ytterst viktigt att
vårdnadshavarna anmäler noggranna dagliga vårdtider för sitt barn i tid. Ändringar i
vårdtiderna ska omedelbart meddelas daghemmet.
I situationer där man inte genom planeringen av personalens arbetsturer kan
tillgodose vårdbehoven för barnen på ett daghem som är öppet klockan 6.30–17 kan
daghemmets öppettid reduceras till exempel till klockan 7.30–16.30. Då ombeds
vårdnadshavarna att ordna barnets vårdbehov inom ramen för daghemmets
reducerade öppettider.
Daghemsföreståndarna informerar om eventuella åtgärder. Vi beklagar situationen
och gör vårt yttersta för att verksamheten ska kunna fortsätta så normal som
möjligt.

Loviisan varhaiskasvatuksessa on pula sijaisista

Loviisan varhaiskasvatuksessa on pula sijaisista koronaviruspandemiasta johtuen. Päiväkodissa voi tulla tilanteita, joissa varhaiskasvatuslain edellyttämää henkilöstöä ei ole saatavilla. Tilanne vaikeuttaa myös koronatartuntaa ennaltaehkäiseviä toimintatapoja, kuten sitä, että ryhmien sekoittamista tai yhdistämistä keskenään tulisi välttää.
Tilanteeseen viitaten, on ensisijaisen tärkeää, että huoltajat ilmoittavat ajoissa lapsen tarkat päivittäiset hoitoajat. Hoitoaikojen muutokset tulee ilmoittaa heti päiväkotiin.
Tilanteissa, joissa varhaiskasvatuksen henkilöstön työvuorosuunnittelulla ei pystytä vastaamaan kello 6.30–17 auki olevan päiväkodin lasten hoidon tarpeisiin, päiväkodin aukioloaika voidaan keskittää esimerkiksi kello 7.30–16.30 välille. Tällöin
huoltajia pyydetään järjestämään lapsen hoidontarve päiväkodin lyhennetyn
aukioloajan puitteissa.
Päiväkodin johtajat tiedottavat mahdollisista toimenpiteistä. Pahoittelemme
tilannetta ja teemme kaikkemme, jotta toiminta voi jatkua mahdollisimman
normaalina.

Ons obs

Päivitetyt suositukset varhaiskasvatuksessa (3.1.2022)
Nämä ohjeet tarkentavat kasvomaskien käyttöä ja päiväkodeissa liikkumista.
Huoltajia pyydetään jälleen välttämään tarpeetonta oleskelua päiväkotien tiloissa.
Haluamme erityisesti korostaa että:
• Varhaiskasvatus suosittelee huoltajia käyttämään kasvomaskia, mikäli on tarvetta asioida päiväkodin ja perhepäivähoidon sisätiloissa tuonti- ja hakutilanteissa.
• Suosittelemme, että lasten haku- ja tuontitilanteet hoitaa vain yksi aikuinen ja ne pyritään hoitamaan turvaväleistä huolehtien.
• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman eli vasu - keskusteluja käydään toimintakauden aikana. Tarvittaessa on hyvä pohtia keskusteluihin vaihtoehtoisia toimintatapoja, kuten etäyhteyksiä hyödyntämällä.
Käytäntö on voimassa toistaiseksi.

Uppdaterade rekommendationer inom småbarnspedagogiken (3.1.2022)
Vårdnadshavare ombeds åter att undvika onödig vistelse i daghemmens lokaler.
Vi vill särskilt betona att:
• Småbarnspedagogiken rekommenderar vårdnadshavare att bära ansiktsmask, i sådana situationer där det är nödvändigt att vistas inomhus på daghemmen t.ex. vid lämning och hämtning av barn.
• Vi rekommenderar att barnet hämtas och lämnas av endast en vuxen och att man håller säkerhetsavstånden. • Under verksamhetsperioden inom småbarnspedagogiken hålls samtal om barnets plan för småbarnspedagogik. Vid behov är det bra att fundera ut alternativa sätt att ordna samtalen med hjälp av digitala förbindelser.
Anvisningarna gäller tillsvidare.

God jul

Vi önskar er alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År 

Vi ses igen 2022 

Välkommen till Lyckebo

Välkommen till Lyckebo där doften av hemgjord mat och värmen av familjär gemenskap hittas.
Vi är det lilla daghemmet på prärien med plats för 12 barn.
Vi som jobbar här är: Vynne Dahlström,Nina Nygård,Maria(Ninni) Lindblom(moderskapsvikarie)
Vår föreståndare är Lena Rosenqvist-Huhtanen.

INFO

Hej! gå gärna in och kolla info mappen som på datorn finns uppe vänstra sidan,på telefonen finns den högst uppe under en "navigointi ".
om ni inte hittar så fråga, vi visar gärna :)

obs

gå gärna in och kolla info mappen 2020-2021 där har kommit lite ny informatio.

vår kalender

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko 52

27 December 2021 Thursday
28 December 2021 Thursday
29 December 2021 Thursday
30 December 2021 Thursday
31 December 2021 Thursday
1 January 2022 Thursday
2 January 2022 Thursday

Viikko 1

3 January 2022 Thursday
4 January 2022 Thursday
5 January 2022 Thursday
6 January 2022 Thursday
7 January 2022 Thursday
8 January 2022 Thursday
9 January 2022 Thursday

Viikko 2

10 January 2022 Thursday
11 January 2022 Thursday
12 January 2022 Thursday
13 January 2022 Thursday
14 January 2022 Thursday
15 January 2022 Thursday
16 January 2022 Thursday

Viikko 3

17 January 2022 Thursday
18 January 2022 Thursday
19 January 2022 Thursday
20 January 2022 Thursday
21 January 2022 Thursday
22 January 2022 Thursday
23 January 2022 Thursday

Viikko 4

24 January 2022 Thursday
25 January 2022 Thursday
26 January 2022 Thursday
27 January 2022 Thursday
28 January 2022 Thursday
29 January 2022 Thursday
30 January 2022 Thursday

Viikko 5

31 January 2022 Thursday
1 February 2022 Thursday
2 February 2022 Thursday
3 February 2022 Thursday
4 February 2022 Thursday
5 February 2022 Thursday
6 February 2022 Thursday
Ilmoittautuminen

Seuraavat tapahtumat

Musiklekskola

Musiklekskolan kör igång

Musiklekskola

Musiklekskolan kör igång

Musiklekskola

Musiklekskolan kör igång

Vändagen

Vi firar vändagen tillsammans med barnen ,vi kommer att ha lite lekar och sånger som tangerar vändagen

Musiklekskola

Musiklekskolan kör igång

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä