Isnäsin päiväkoti / Isnäs daghem

Kotoisa ja turvallinen Karhuntassu

Isnäsin päiväkoti on pieni kaksikielinen päiväkoti keskellä kylää. Karhuntassun ryhmässä lapset ovat iältään 1-6-vuotiaita. Esikoululaisten aamupäivähoito toteutuu päiväkodissamme, esikoululaisten iltapäivähoito sen sijaan on Isnäsin koulun tiloissa.

Isnäsin päiväkoti on luonnonläheinen päiväkoti metsän ja meren läheisyydessä. Tavoitteena on turvallinen ja yksilöllinen varhaiskasvatus kodikkaassa ympäristössä. Lapsen parasta ajatellen päivät täyttyvät leikillä ja erilaisilla toiminnoilla.

Hemlikt och tryggt i Björntassen

Isnäs daghem är ett litet tvåspråkigt daghem mitt i byn. Gruppen Björntassen har barn i åldern 1-6 år. Förskolebarnens förmiddagsvård sker på daghemmet, medan eftermiddagsvården tar plats i Isnäs skolas fastighet.

Isnäs daghem är ett naturnära daghem med skogen och havet bakom knuten. Vi erbjuder trygg och individuell småbarnspedagogik i en hemlik miljö. Med barnets bästa som mål fyller vi varje dag med lek och olika aktiviteter.