Tranbären

14.1.2022 Koronaohjeet varhaiskasvatuksessa oleville lapsille, oppilaille, opiskelijoille ja lapsiperheille. Lue huolella! 

Koronaohjeet varhaiskasvatuksessa oleville lapsille, oppilaille, opiskelijoille ja lapsiperheille. Lue huolella! 

 

  1. Jos saat flunssaoireita tai vatsakipua, pysy kotona ja tee koronan kotitesti. On suositeltavaa tehdä kotitesti myös seuraavana päivänä. Jos testit ovat negatiivisia, voit palata päivähoitoon/oppilaitokseen, kun sinulla ei ole oireita. Lievää kuivaa yskää ei pidetä oireena. Kyse on sairauspoissaolosta, ilmoita poissaolosta oppilaitokseen/päivähoitoon normaalisti.

 

  1. Jos sairastut koronaan, jää heti kotiin, kun saat oireita ja pysy kotona vähintään 10 vuorokautta ensimmäisistä oireista. Voit palata päiväkotiin/oppilaitokseen vasta kahden oireettoman päivän jälkeen. Lievää, kuivaa yskää tai haju- tai makuaistin muutoksia ei pidetä oireina. Mikäli korona on todettu virallisella PCR-testillä laboratoriossa, ottaa tartuntatautitiimi yhteyttä. Koronatestistä (virallinen tai kotitesti) positiivisen tuloksen saanutta/tämän huoltajaa kehotetaan kertomaan itse tartunnasta niille, joihin tartunnan saaneella on ollut lähikontakti 2 vuorokautta ennen oireita ja mahdollisesti vielä oireiden puhkeamisen jälkeen. 

 

  1. 3. Jos perheessäsi on todettu koronavirustartunta, eli olet altistunut koronalle kotona, pyrkii tartunnanjäljitystiimi ottamaan yhteyttä perheeseen. Ennen tätä suosittelemme vapaaehtoista kotiin jäämistä, sillä todennäköisesti kotona altistunut koululainen joutuu myös viralliseen karanteeniin heti kun häneen on ehditty ottaa yhtyettä.  Jos tulee oireita tai kotitesti on positiivinen, pysy kotona vähintään 10 vrk ensimmäisistä oireista tai positiivisesta testistä. Lisätietoja kotitestauksen mahdollisesta varmentamisesta virallisella PCR-testillä on saatavilla Loviisan kaupungin internet-sivuilta: https://www.loviisa.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/epailetko-koronavirusta-testiin-hakeutuminen/

 

  1. Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset tiedottavat ryhmien koronatapauksista muille ryhmän jäsenille/huoltajille paljastamatta tartunnan saanutta. Heitä kehotetaan tekemään kotitestin. Toistaiseksi kotitestit täytyy ostaa itse. 

 

  1. Jos lapsi on altistunut koronavirustartunnalle vapaa-ajalla, asia käsitellään huoltajan kanssa, ei koulun tai varhaiskasvatuksen. Tartunnanjäljitystiimi pyrkii vielä rajoitetusti ja mahdollisuuksien mukaan ottamaan yhteyttä, myös vapaa-ajalla altistuneisiin. Heille suositellaan kotona pysymistä 5 vrk ajan ja kotitestausta ennen kuin vapaaehtoinen karanteeni päättyy. Jos lapsi on rokotettu koronaa vastaan ja kyse ei ole perheen sisäisestä tartunnasta eikä lapsi kuulu vakavan koronataudin riskiryhmään, ei vapaaehtoinen karanteeni ole tarpeen.

 

 

Brist på vikarier inom Lovisa stads småbarnspedagogik 

Loviisan varhaiskasvatuksessa on pula sijaisista 

Loviisan varhaiskasvatuksessa on pula sijaisista koronaviruspandemiasta johtuen. Päiväkodissa voi tulla tilanteita, joissa varhaiskasvatuslain edellyttämää henkilöstöä ei ole saatavilla. Tilanne vaikeuttaa myös koronatartuntaa ennaltaehkäiseviä toimintatapoja, kuten sitä, että ryhmien sekoittamista tai yhdistämistä keskenään tulisi välttää. 

Tilanteeseen viitaten, on ensisijaisen tärkeää, että huoltajat ilmoittavat ajoissa lapsen tarkat päivittäiset hoitoajat. Hoitoaikojen muutokset tulee ilmoittaa heti päiväkotiin. 

Tilanteissa, joissa varhaiskasvatuksen henkilöstön työvuorosuunnittelulla ei pystytä vastaamaan kello 6.30–17 auki olevan päiväkodin lasten hoidon tarpeisiin, päiväkodin aukioloaika voidaan keskittää esimerkiksi kello 7.30–16.30 välille. Tällöin huoltajia pyydetään järjestämään lapsen hoidontarve päiväkodin lyhennetyn aukioloajan puitteissa. 

Päiväkodin johtajat tiedottavat mahdollisista toimenpiteistä. Pahoittelemme tilannetta ja teemme kaikkemme, jotta toiminta voi jatkua mahdollisimman normaalina. 

 

Brist på vikarier inom Lovisa stads småbarnspedagogik 

Det råder brist på vikarier inom Lovisa stads småbarnspedagogik på grund av coronaviruspandemin. I daghemmen kan det uppstå situationer där sådan personal som lagen om småbarnspedagogik förutsätter inte finns att tillgå. Situationen försvårar också verksamhetssätten för att förhindra spridningen av coronaviruset, bl.a. anvisningen om att undvika sammanslagningar av barngrupper. 

Med hänvisning till den rådande situationen, är det är ytterst viktigt att vårdnadshavarna anmäler noggranna dagliga vårdtider för sitt barn i tid. Ändringar i vårdtiderna ska omedelbart meddelas daghemmet. 

I situationer där man inte genom planeringen av personalens arbetsturer kan tillgodose vårdbehoven för barnen på ett daghem som är öppet klockan 6.30–17 kan daghemmets öppettid reduceras till exempel till klockan 7.30–16.30. Då ombeds vårdnadshavarna att ordna barnets vårdbehov inom ramen för daghemmets reducerade öppettider. 

Daghemsföreståndarna informerar om eventuella åtgärder. Vi beklagar situationen och gör vårt yttersta för att verksamheten ska kunna fortsätta så normal som möjligt. 

Uppdaterade rekommendationer inom småbarnspedagogiken (3.1.2022)


Vårdnadshavare ombeds åter att undvika onödig vistelse i
daghemmens lokaler.

Vi vill särskilt betona att:
• Småbarnspedagogiken rekommenderar
vårdnadshavare att bära ansiktsmask, i sådana
situationer där det är nödvändigt att vistas inomhus på
daghemmen t.ex. vid lämning och hämtning av barn.
• Vi rekommenderar att barnet hämtas och lämnas av
endast en vuxen och att man håller säkerhetsavstånden.
• Under verksamhetsperioden inom
småbarnspedagogiken hålls samtal om barnets plan för
småbarnspedagogik. Vid behov är det bra att fundera ut
alternativa sätt att ordna samtalen med hjälp av digitala
förbindelser.

Anvisningarna gäller tillsvidare.

Bästa föräldrar till barn i Bambi

Bästa föräldrar till barn i Bambi

Barnantalet på området har glädjande nog ökat och för att svara på behovet av platser inom småbarnspedagogiken, så har vi bestämt oss för att ta i bruk en del av den tomma hälsogården och grunda en grupp för 0-3 åriga barn. Arbetet med iordningställandet av utrymmena startar på måndag den 13.9 och verksamheten uppskattas kunna starta senast 1.11 (möjligtvis tidigare).

Samtidigt passar vi på att byta namnen på grupperna. Den nya 0-3 åringarnas grupp kommer att heta Lingonen/Puolukat och 3-5 åringarnas grupp (gamla Bambi) kommer att heta Tranbären/Karpalot. Namnen är i linje med Forsby daghems övriga gruppnamn.

Vi informerar mer om de praktiska detaljerna så fort som möjligt.

Tips till er som är hemma

Idéer till hemmen https://peda.net/loviisa/s/vkithl
Lovisas småbarnspedagogik vill stöda alla hemmavarande barnfamiljer genom att erbjuda olika idéer, som kan lätta på och vara en hjälp i vardagen. På denna sida publicerar vi olika idéer som ni kan förverkliga där hemma med sådant material ni har. Vi kommer att fylla på denna sida under hela Corona undantagstiden, så gå regelbundet in och kolla vad du kan hitta här.

Även här kan ni hitta olika tips https://folkhalsan.fi/hemma/

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä