Hembacka daghem / Hembackan päiväkoti

HUOM! Vanhempainillan päivämäärää siirretty!

Koska moni henkilökunnasta tällä hetkellä on poissa, päätimme siirtää vanhempainillan lokakuulle. Eli ma 17.9 ei ole vanhempainiltaa. Ilmoitamme mahdollisimman pian vanhempainillan uuden päivämäärän. Lokakuun alusta Nalle-ryhmässä aloittaa myös uusi lastentarhanopettaja (Katja Salminen), joten toivottavasti tapaatte myös hänet lokakuun vanhempainillassa.

OBS! INGET FÖRÄLDRAMÖTE MÅ 17.9!

I och med att många från vår ordinarie personal för tillfället är frånvarande, har vi inget föräldramöte må 17.9, utan skjuter upp det till oktober månad. Det nya datumet meddelas så snart som möjligt. Från och med 1.10.2018 kommer vi också att få en ny barnträdgårdslärare (Katja Salminen) till Nallarnas grupp, så då får ni samtidigt chansen att träffa henne på föräldramötet.

Hembacka - litet, hemtrevligt, naturnära

Hembacka daghem finns i Liljendal, cirka 20 km nordväst från Lovisa centrum. Vårt tvåspråkiga daghem har tre barngrupper, en grupp för 1-2-åringar (Nallarna), en för 3-4-åringar (Nyckelpigorna) och en för 5-6-åringar (Igelkottarna). Vi har också hand om de svenskspråkiga förskolebarnens för- och eftermiddagsvård.

I Hembacka strävar vi efter en god uppväxtmiljö, där personalen tillsammans med barnen skapar en god atmosfär för lek, skapande och förståelse. Våra viktigaste målsättningar för verksamheten är barnens trivsel och trygghet, samt att ändamålsenligt stöda barnen på alla utvecklingsområden. På vårt daghem betonar vi lekens betydelse för barnen. Personalen stöder leken genom att ge barnen lek-ro samt genom att erbjuda barnen lämpliga och trygga material.

Hembackas närmiljö ger möjligheter till en mångsidig lärmiljö. Vi har bl.a. Idrottshuset, lekparken och bibliotek på gångavstånd från daghemmet. Dessa möjligheter utnyttjas regelbundet i verksamheten. Eftersom vi är på ”landet”, är vi även nära den vackra naturen. På hösten och våren har vi regelbunden Skogsmulle- och Knytteverksamhet.

Hembacka - pieni - kodikas - luonnonläheinen

Hembackan päiväkoti sijaitsee Liljendalissa, noin 20 km Loviisan keskustasta luoteeseen. Kaksikielisestä päiväkodistamme löytyy kaksi ryhmää: yksi ryhmä 1-2-vuotiaille (Nallet), yksi ryhmä 3-4-vuotiaille (Leppikset) sekä yksi ryhmä 5-6-vuotiaille (Siilit). Lisäksi tiloissamme toimii myös ruotsinkielisten esikoululaisten aamu- sekä iltapäivähoito.

Hembackassa pyrimme luomaan hyvän kasvuympäristön lapsille, jossa henkilökunta ja lapset yhdessä luovat positiivisen ilmapiirin leikille ja luovuudelle. Toimintamme tärkeimmät tavoitteet ovat lasten viihtyvyys ja turvallisuus, sekä lasten tukeminen kaikilla kehityksen osa-alueilla. Painotamme myös leikin merkitystä lapsille. Henkilökunta tukee lasta leikissä antamalla lapsille leikkirauhan sekä tarjoamalla lapsille sopivaa ja turvallista materiaalia.

Hembackan lähiympäristö antaa mahdollisuuden monipuoliseen oppimisympäristöön. Kävelyetäisyyden päässä ovat mm. Urheilutalo, kirjasto sekä leikkipuisto, ja näitä mahdollisuuksia hyödynnämme säännöllisesti toiminnassamme. Koska päiväkotimme sijaitsee ”maalla”, on meillä etuoikeus luonnonläheiseen sijaintiin. Syksyisin sekä keväisin meillä on säännöllistä Metsämörri- sekä Myttystoimintaa.