Varhaiskasvatus ja koulutus - Småbarnspedagogik och utbildning

Kouluun ja esiopetukseen ilmoittautuminen - Anmälan till skolan och förskoleundervisningen

Ilmoittautuminen kuluun ja esiopetukseen lukuvuonna 2018-19 tapahtui viikoilla 5 ja 6. Jos olet muuttamassa Loviisaan tai ilmoittautuminen jostain syystä jäi tekemättä ota yhteyttä Tuula Lehtoon, puh. 044 405 5517 (tuula.lehto@loviisa.fi) klo 9-12 välisenä aikana.
***
Anmälan till skolan och förskoleundervisningen för läsåret 2018-19 skedde veckorna 5 och 6. Ifall du ämnar flytta till Lovisa eller ifall anmälan av någon orsak blev ogjord ta kontakt med Tuula Lehto, tfn 044 405 5517 (tuula.lehto@loviisa.fi) kl. 9-12.