Varhaiskasvatus ja koulutus - Småbarnspedagogik och utbildning

Kouluun ja esiopetukseen ilmoittautuminen - Anmälan till skolan och förskoleundervisningen

Jos olet muuttamassa Loviisaan, tai ilmoittautuminen jostain syystä on tekemättä, ota yhteyttä Tuula Lehtoon, puh. 044 405 5517 (tuula.lehto@loviisa.fi), jolloin lapsellenne osoitetaan lähikoulu/-esikoulu. Tämän jälkeen voit ilmoittautua kouluun, jolloin koulun rehtori tekee oppilaaksiottamispäätöksen.

---

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Syksyllä 2021 alkavaan esiopetukseen ilmoittautuvat vuonna 2015 syntyneet lapset.

Mikäli lapsenne tarvitsee esiopetuksen lisäksi kunnallista päivähoitoa, voitte hakea sitä sähköisesti tämän sivun kautta.

(Esiopetukseen ilmoittautuminen toteutettiin viikoilla 6-7. Huoltajille lähetettiin ohjeet ilmoittautumisesta kirjeitse. Ilmoittautuminen tapahtui sähköisesti Wilman kautta. Ota yhteyttä Tuula Lehtoon, puh. 044 405 5517 (tuula.lehto@loviisa.fi), jos sinulla ei ole Wilma-tunnusta.)

 

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan vuonna 2014 syntyneet lapset.

(Kouluun ilmoittatutuminen oteutettiin viikoilla 6-7. Huoltajille lähetettiin ohjeet ilmoittautumisesta kirjeitse. Ilmoittautuminen tapahtui sähköisesti Wilman kautta. Ota yhteyttä Tuula Lehtoon, puh. 044 405 5517 (tuula.lehto@loviisa.fi), jos sinulla ei ole Wilma-tunnusta.)


***

Ifall du ämnar flytta till Lovisa eller ifall anmälan av någon orsak är ogjord ta kontakt med Tuula Lehto, tfn 044 405 5517 (tuula.lehto@loviisa.fi). Ditt barna anvisas en närskola/-förskola varefter ni kan kontakta skolan. Skolans rektor antar barnet till skolan.

---
Anmälan till förskolan

Barn som är födda 2015 anmäls till förskoleundervisningen, som börjar hösten 2020.
Om ditt barn förutom förskoleundervisning också behöver kommunal dagvård, kan du ansöka elektroniskt om dagvård på denna sida.

(Anmälningen till förskolan skedde veckorna 6-7. Instruktioner om anmälan skickades per brev till vårdnadshavarna. Anmälan skedde elektroniskt med Wilma. Kontakta Tuula Lehto, tfn 044 405 5517 (tuula.lehto@loviisa.fi) om du inte har Wilma-lösenord.)

Anmälan till första klassen

Barn som är födda 2014 anmäls till första klassen inom den grundläggande utbildningen.

(Anmälningen till skolan skedde veckorna 6-7. Instruktioner om anmälan skickas per brev till vårdnadshavarna. Anmäl ditt barn elektroniskt med Wilma. Kontakta Tuula Lehto, tfn 044 405 5517 (tuula.lehto@loviisa.fi) om du inte har Wilma-lösenord.)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä