Varhaiskasvatus ja koulutus - Småbarnspedagogik och utbildning

Kouluun ja esiopetukseen ilmoittautuminen - Anmälan till skolan och förskoleundervisningen

Jos olet muuttamassa Loviisaan, tai ilmoittautuminen jostain syystä on tekemättä, ota yhteyttä Tuula Lehtoon, puh. 044 405 5517 (tuula.lehto@loviisa.fi), jolloin lapsellenne osoitetaan lähikoulu/-esikoulu. Tämän jälkeen voit ilmoittautua kouluun, jolloin koulun rehtori tekee oppilaaksiottamispäätöksen.

---

Esiopetukseen ilmoittautuminen 2024

Syksyllä 2024 alkavaan esiopetukseen ilmoittautuvat vuonna 2018 syntyneet lapset. Kaikille Loviisassa asuville lapsille osoitetaan lähiesikoulu oppilaaksiottamisalueiden ja väestötietojärjestelmässä ilmoitetun kielen mukaan. Kirje ohjeistuksineen lähetetään koteihin viikon 3 aikana. Esioteuspaikan vahvistaminen tulee tehdä viimeistään 11.2.2024 mennessä.

Mikäli lapsenne tarvitsee esiopetuksen lisäksi kunnallista päivähoitoa, voitte hakea sitä sähköisesti varhaiskasvatuspalveluiden ohjeiden mukaisesti.

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen 2024

Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan vuonna 2017 syntyneet lapset. Kaikille Loviisassa asuville lapsille osoitetaan lähikoulu oppilaaksiottamisalueiden ja esiopetuksessa valitun tai väestötietojärjestelmässä ilmoitetun kielen mukaan. Kirje ohjeistuksineen lähetetään koteihin viikon 3 aikana. Koulupaikan vahvistaminen tulee tehdä viimeistään 11.2.2024 mennessä.

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti Wilman kautta. Lisätietoja antaa Tuula Lehto, puh. 044 405 5517 (tuula.lehto@loviisa.fi). Catarina Kaalikoski, puh. 0440 565 4489 (catarina.kaalikoski@edu.loviisa.fi), vastaa kysymyksiin koskien Wilmaa.


***

Ifall du ämnar flytta till Lovisa eller ifall anmälan av någon orsak är ogjord ta kontakt med Tuula Lehto, tfn 044 405 5517 (tuula.lehto@loviisa.fi). Ditt barna anvisas en närskola/-förskola varefter ni kan kontakta skolan. Skolans rektor antar barnet till skolan.

---
Anmälan till förskolan 2024

Barn som är födda 2018 anmäls till förskoleundervisningen, som börjar hösten 2024. En närförskola ansvisas åt alla barn som bor i Lovisa utgående från elevupptagningsområdena och det språk som finns angivet i befolkningsdatasystetmet. Ett brev jämte instruktioner sänds till hemmen under vecka 3. Förskoleplatsen skall bekräftas senast 11.2.2024.

Om ditt barn förutom förskoleundervisning också behöver kommunal dagvård, kan du ansöka elektroniskt om dagvård enligt småbarnspedagogikens instruktioner.

Anmälan till första klassen 2024

Barn som är födda 2017 anmäls till första klassen inom den grundläggande utbildningen. En närskola ansvisas åt alla barn som bor i Lovisa utgående från elevupptagningsområdena och det språk som valts i förskolan eller det språk som finns angivet i befolkningsdatasystetmet. Ett brev jämte instruktioner sänds till hemmen under vecka 3. Skolplatsen skall bekräftas senast 11.2.2024.

Anmälan sker elektroniskt via Wilma. För tilläggsinformation kontakta Tuula Lehto, tfn 044 405 5517 (tuula.lehto@loviisa.fi). Catarina Kaalikoski, tfn 0440 565 4489 (catarina.kaalikoski@edu.loviisa.fi), svarar på frågor gällande Wilma.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä