Puolukat/Lingonen

Loviisan varhaiskasvatuksessa on pula sijaisista - Brist på vikarier inom Lovisa stads småbarnspedagogik 

Loviisan varhaiskasvatuksessa on pula sijaisista 

Loviisan varhaiskasvatuksessa on pula sijaisista koronaviruspandemiasta johtuen. Päiväkodissa voi tulla tilanteita, joissa varhaiskasvatuslain edellyttämää henkilöstöä ei ole saatavilla. Tilanne vaikeuttaa myös koronatartuntaa ennaltaehkäiseviä toimintatapoja, kuten sitä, että ryhmien sekoittamista tai yhdistämistä keskenään tulisi välttää. 

Tilanteeseen viitaten, on ensisijaisen tärkeää, että huoltajat ilmoittavat ajoissa lapsen tarkat päivittäiset hoitoajat. Hoitoaikojen muutokset tulee ilmoittaa heti päiväkotiin. 

Tilanteissa, joissa varhaiskasvatuksen henkilöstön työvuorosuunnittelulla ei pystytä vastaamaan kello 6.30–17 auki olevan päiväkodin lasten hoidon tarpeisiin, päiväkodin aukioloaika voidaan keskittää esimerkiksi kello 7.30–16.30 välille. Tällöin huoltajia pyydetään järjestämään lapsen hoidontarve päiväkodin lyhennetyn aukioloajan puitteissa. 

Päiväkodin johtajat tiedottavat mahdollisista toimenpiteistä. Pahoittelemme tilannetta ja teemme kaikkemme, jotta toiminta voi jatkua mahdollisimman normaalina. 

Sivunvaihto 

Brist på vikarier inom Lovisa stads småbarnspedagogik 

Det råder brist på vikarier inom Lovisa stads småbarnspedagogik på grund av coronaviruspandemin. I daghemmen kan det uppstå situationer där sådan personal som lagen om småbarnspedagogik förutsätter inte finns att tillgå. Situationen försvårar också verksamhetssätten för att förhindra spridningen av coronaviruset, bl.a. anvisningen om att undvika sammanslagningar av barngrupper. 

Med hänvisning till den rådande situationen, är det är ytterst viktigt att vårdnadshavarna anmäler noggranna dagliga vårdtider för sitt barn i tid. Ändringar i vårdtiderna ska omedelbart meddelas daghemmet. 

I situationer där man inte genom planeringen av personalens arbetsturer kan tillgodose vårdbehoven för barnen på ett daghem som är öppet klockan 6.30–17 kan daghemmets öppettid reduceras till exempel till klockan 7.30–16.30. Då ombeds vårdnadshavarna att ordna barnets vårdbehov inom ramen för daghemmets reducerade öppettider. 

Daghemsföreståndarna informerar om eventuella åtgärder. Vi beklagar situationen och gör vårt yttersta för att verksamheten ska kunna fortsätta så normal som möjligt. 

Päivitetyt suositukset varhaiskasvatuksessa (3.1.2022) Uppdaterade rekommendationer inom småbarnspedagogiken (3.1.2022)

Päivitetyt suositukset varhaiskasvatuksessa (3.1.2022)

Nämä ohjeet tarkentavat kasvomaskien käyttöä
ja päiväkodeissa liikkumista.

Huoltajia pyydetään jälleen välttämään tarpeetonta
oleskelua päiväkotien tiloissa.

Haluamme erityisesti korostaa että:
• Varhaiskasvatus suosittelee huoltajia käyttämään
kasvomaskia, mikäli on tarvetta asioida päiväkodin ja
perhepäivähoidon sisätiloissa tuonti- ja hakutilanteissa.
• Suosittelemme, että lasten haku- ja tuontitilanteet
hoitaa vain yksi aikuinen ja ne pyritään hoitamaan
turvaväleistä huolehtien.
• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman eli vasu -
keskusteluja käydään toimintakauden aikana.
Tarvittaessa on hyvä pohtia keskusteluihin vaihtoehtoisia
toimintatapoja, kuten etäyhteyksiä hyödyntämällä.

Käytäntö on voimassa toistaiseksi.

Uppdaterade rekommendationer inom småbarnspedagogiken (3.1.2022)

Vårdnadshavare ombeds åter att undvika onödig vistelse i
daghemmens lokaler.

Vi vill särskilt betona att:
• Småbarnspedagogiken rekommenderar
vårdnadshavare att bära ansiktsmask, i sådana
situationer där det är nödvändigt att vistas inomhus på
daghemmen t.ex. vid lämning och hämtning av barn.
• Vi rekommenderar att barnet hämtas och lämnas av
endast en vuxen och att man håller säkerhetsavstånden.
• Under verksamhetsperioden inom
småbarnspedagogiken hålls samtal om barnets plan för
småbarnspedagogik. Vid behov är det bra att fundera ut
alternativa sätt att ordna samtalen med hjälp av digitala
förbindelser.

Anvisningarna gäller tillsvidare.

Gott nytt år!🌟2022🌟Hyvää uutta vuotta!

From. 3.1.2022 jobbar Merja Bajo och Daniela Silfvast (semester tom. 9.1) som barnskötare i Lingonens grupp. 

3.1.2022 alkaen lastenhoitajina Puolukoiden ryhmässä toimivat Merja Bajo ja Daniela Silfvast (lomalla 9.1. asti). 

INFO!

Bästa föräldrar,

 

Coronaläget har försämrats i Lovisa de senaste två veckorna. På daghemmen har vi nolltolerans gällande barns symtom. I praktiken betyder det här att barnet inte bör komma till daghemmet med symtom. Det betyder också att vi med lägre tröskel ber er föräldrar hämta hem ert barn om det under dagen utvecklar symtom. Vi hoppas att vi alla hålls friska och att vi får fira jul tillsammans med våra närmaste. 

  

Länk till THL:s sida med lista på typiska symtom: 

https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/symtom-och-behandling-coronaviruset 

 Mvh, 

 Sofia Hoff 

Chef för småbarnspedagogik 

 

Hyvät huoltajat,

Koronatilanne on pahentunut Loviisassa viimeisten kahden viikon aikana. Päiväkodeissa noudatamme tällä hetkellä nollatoleranssia lasten oireiden suhteen. Tämä tarkoittaa käytännössä, että varhaiskasvatukseen ei tulla oireisena. Pyydämme herkemmin myös huoltajia hakemaan lapsen kotiin, jos lapsella kehittyy oireita päivän aikana. Toivomme, että pysymme kaikki terveinä ja saamme viettää joulua läheistemme kanssa. 

 

Linkki THL:n listaan tyypillisimmistä oireista: 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus 

 Yst.terv. 

Sofia Hoff Varhaiskasvatuspäällikkö 

Tervetuloa Puolukoihin / Välkommen till Lingonen

Puolukat-ryhmä on aloittanut toimintansa 1.11.2021 uusissa tiloissa osoitteessa Suurpellontie 2. Ryhmässä on sekä suomen- että ruotsinkielisiä alle 3 vuotiaita lapsia.

Gruppen Lingonen har börjat sin verksamhet 1.11.2021 i nya lokaliteter på Storåkersvägen 2. I gruppen finns både svensk- och finskspråkiga barn under 3 år.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä