Puolukat/Lingonen

INFO

LINGONEN INFO

 

 • Anmäl era vårdtider på CGI Vesa (app eller cgivesa.fi), tiderna för t.ex. v. 7 bör anmälas senast på söndag v. 5
 • Kom ihåg att packa med kläder enligt väder, och märk kläderna med barnets namn.
 • Ta hem väskan till veckoslutet och kolla igenom den så det finns tillräckligt med reservkläder inför nästa vecka
 • På morgonen, kl. 6.00-7.45. är vi i alla tillsammans i Tranbärens utrymmen (Lingonens dörr öppnas alltså först efter kl. 7.45)
 • Morgonmålet är kl. 8.00, om barnet kommer till 8.15 hinner han/hon äta tillsammans med de andra
 • Lingonens program, veckobrev och aktuell info hittar ni på pedanet.fi (Lovisa, Småbarnspedagogik, Forsby daghem, Lingonen). För att kunna se i fotomappen på pedanet behövs ett lösenord, det får ni av personalen i gruppen
 • Barnets utvecklingssamtal hålls i mars
 • I Lingonen jobbar Catrine, Linnea och Regina. På fredagar är Catrine ledig så då jobbar en vikarie i gruppen (ofta är det någon av husets ambulerande, dvs. Lilli eller Didi)

 

PUOLUKAT INFO

 

 • Ilmoittakaa lasten hoitoajat CGI Vesaan (sovellus tai cgivesa.fi), esim. vko 7 hoitoajat pitää ilmoittaa viimeistään sunnuntaina vko 5
 • Laittakaa lapsille vaatteet sään mukaan, ja tarkistakaa että vaatteissa on lapsen nimi
 • Ottakaa lapsen laukku/reppu kotiin perjantaisin ja tarkistakaa että lapsella on tarpeeksi varavaatteita seuraavalle viikolle
 • Aamuisin, klo. 6.00-7.45, olemme kaikki yhdessä Karpaloiden tiloissa (Puolukoiden ovi aukeaa vasta klo. 7.45. jälkeen).
 • Aamupala on klo 8.00, jos tulette 8.15 lapsi ehtii vielä syödä toisten seurassa
 • Puolukoiden ohjelma, viikkokirje ja ajankohtainen info löytyy pedanetistä, (pedanet.fi, Loviisa, varhaiskasvatus, Koskenkylän päiväkoti, Puolukat). Valokuvakansioon tarvitsette salasanan, saatte sen henkilökunnalta
 • Lasten vasukeskustelut pidetään maaliskuussa
 • Puolukoiden ryhmässä työskentelee Catrine, Linnea ja Regina. Perjantaisin Catrinella on vapaata, silloin ryhmässä on sijainen (yleensä tämä sijainen on talon kiertävä eli Lilli tai Didi)

 

 

Om ni funderar över något, fråga gärna! Kysykää vapaasti, jos joku asia mietityttää!

 

Med vänliga hälsningar / Ystävällisin terveisin,

Catrine, Linnea och Regina

Loviisan kaupungin eVarhaiskasvatuspalvelu uudistuu 1.11.2023/ Lovisa stads elektroniska tjänst eSmåbarnspedagogik förnyas 1.11.2023

Varhaiskasvatuksen sähköinen palvelu uudistuu 1.11.2023 – Huoltajille käteviä toimintoja  

Loviisan kaupungin eVarhaiskasvatuspalvelu uudistuu 1.11.2023. Uudistus helpottaa ja tuo uusia toimintoja muun muassa hakemuksien tekoon.  

Uusi toimintajärjestelmä CGI Vesa korvaa nykyisen Pro Consona -ohjelman sekä sovellukset VakaPäiväkirja ja VakaMukana. 

Varhaiskasvatushakemuksen voi uudistuksen jälkeen täyttää myös osissa. Lisäksi hakemuksen etenemisen seuraaminen ja päätöksen vastaanottaminen helpottuu. Uuden järjestelmän kautta huoltaja pystyy myös turvallisesti lähettämään tuloselvityksen liitteineen sekä vastaanottamaan maksupäätöksen. 

 

Lapsen varhaiskasvatusajat ilmoitetaan uudistuksen jälkeen CGI Vesan kautta. Siellä huoltaja voi myös pitää lapsen ja perheen tiedot ajan tasalla turvallisesti. Ohjelmassa voi esimerkiksi kätevästi lisätä tai poistaa lapsen varahakijan lapsen tiedoista. Henkilökunta kirjaa CGI Vesan kautta lapsen tulo- ja lähtöajat vastaavalla tavalla kuin nykyisessä järjestelmässä.

 

Marraskuun varhaiskasvatusajat ilmoitetaan nykyisen eVarhaiskasvatuspalvelun kautta, mutta joulukuun varhaiskasvatusajat CGI Vesa-palvelun kautta. Tulemme tiedottamaan asiasta enemmän myöhemmässä vaiheessa.

 

Hej. 

Jag ber er att sätta ut följande info på er enhets peda.net-sidor (dela infon till alla grupper):

 

Småbarnspedagogikens elektroniska tjänst förnyas 1.11.2023 – nya praktiska funktioner 

Lovisa stads elektroniska tjänst eSmåbarnspedagogik förnyas 1.11.2023. Det nya systemet CGI Vesa innehåller nya funktioner som bland annat gör det enklare att lämna in ansökningar. 

CGI Vesa ersätter det nuvarande systemet Pro Consona samt applikationerna VakaPäiväkirja och VakaMukana. 

Efter förnyelsen kan ansökan om plats inom småbarnspedagogiken även göras i etapper. Det blir också enklare att följa med behandlingen av ansökan och att ta emot beslutet. I det nya systemet kan vårdnadshavaren på ett datasäkert sätt skicka in inkomstutredningen med bilagor samt motta avgiftsbeslutet. 

Barnets vårdtider inom småbarnspedagogiken anmäls i fortsättningen via CGI Vesa. Där kan vårdnadshavaren också enkelt hålla barnets och familjens uppgifter uppdaterade. Till exempel kan vårdnadshavaren lägga till eller ta bort personer som har rätt att hämta barnet från daghemmet. I CGI Vesa antecknar personalen ankomst- och avhämtningstider på motsvarande sätt som i det nuvarande systemet. 

Novembers tider för småbarnspedagogik meddelas via det nuvarande eSmåbarnspedagogik-tjänsten, men decembers tider via CGI Vesa-tjänsten. Vi kommer att publicera mer information om saken i ett senare skede.

 

Ystävällisin terveisin - Med vänlig hälsning, Pia

======================================

Pia Nyströmvarhaiskasvatuksen suunnittelija / Loviisan kaupunkiplanerare för småbarnspedagogik / Lovisa stadpia.nystrom@loviisa.fipuh/tfn 0440 555 325

 

 

Vanhempainyhdistyksen keksimyynti/ sukkamyynti / Föräldrar förening kex-socka

Hei
Vanhempainyhdistys järjestää jälleen keksi- ja sukkamyynnin. 
Olette saaneet lokeroihinne keksi- ja sukka myynnin kertovan esitteen. Voitte niin halutessanne tilata itsellenne ja kysyä tuttavilta ja sukulaisiltanne mahdollista kiinnostusta ostaa keksejä ja sukkia.

Tuotteet ovat olleet makoisia.


Hej
Föräldra förening ordar igen att sälja kex.
Ni har fått ett brev om saken. Ni kan om ni vill bästalla till dig själv och fråga bekanta och släktingar om dom är intresserad av att köpa produkter. 

Produkterna har varit smakliga.

Yst/ Mvh Puolukat/ Lindonen

VALOKUVAUS TORSTAINA 13.10.2023/ FOTOGRAFERING PÅ TORSDAG 13.10.2023

Hei/ Hej!

Puolukat ryhmän valokuvaus on ensi viikolla 41, torstaina 13.10.2023, kellon aika ei ole vielä tiedossa.
Lapselle on hyvä pakata mukaan siistit vaatteet, jotka vaihdamme heille päälle ennen kuvausta. Aamupuurolle siistejä vaatteita ei kannata pukea päälle. 

Lingonen har fotografering nästa veckas torsdag 13.10.2023, vi vet inte ännu vilken tid. 
Det är att packa med städigare kläder, som vi byter till före fotograferin. Till morgonmål behöver man inte ha på fina kläder. 

Yst./Mvh Puolukat / Lingonen

Syyskesä 2023 Puolukat - Lingonen

Hei Kaikille! Hej allihopa!

Olemme saaneet syyskauden alkuun ja saaneet eilen nauttia vielä kauniista lämpöisestä kesä päivästä. Kelit ovat kuitenkin viilenemässä. Aamulla voi olla kylmä ja päivän lämpötilat voivat olla ihan eri. Nyt olisi hyvä aika tarkistaa käsineiden ja pipojen sopivuus ja nimikoitava jälleen uudet kausivaatteet. 

Vanhempainiltaa vietimme viime viikolla keskiviikkona, jolloin saimme toivomaamme palautetta toimintamme kehittämiseen. Kiitos kaikille palautteestanne! Suunnittelimme palautteiden pohjalta viikko-ohjelman, jossa 
MAANANTAISIN piirrämme erilaisilla värikynillä mm. puuvärit, vahaliidut jne. 
TIISTAISIN teemme palapelejä ja muita kasattavia rakennelmia
KESKIVIIKKOISIN luemme satuja
TORSTAISIN on vaihtelevasti puistopäivä aamu-ulkoilun aikaan
PERJANTAISIN musiikkia ja liikuntaa
Tämä tuokio toteutuu heti aamupalan jälkeen. 
Aamupala aika on 8.00-8.15, tämän jälkeen saapuville ei tarjoilla aamupalaa, jotta pääsemme tuokioon klo 8.30. Ulkoilemaan lähdemme klo 9.30.

Päiväohjelmamme on nähtävissä Puolukoiden ulko-ovessa, mutta kirjoitan sen vielä tähän.
Päiväkoti on avoinna klo 6.00-17.00. 
Aamupala 8-8.15 
Aamutuokio 8.30-
Ulkoilu 9.30
Ruokailu 11.00
Päivälepo 11.30-
Välipala 14.00
Ulkoilu 15.00
Lapset ehtivät leikkiä vapaasti väleissä, tässä ajat ovat esitetty tiivistetysti. Talvella ulkoiluajat voivat olla hieman lyhyempiä. 

Syksyn teemaksi valitsimme puiden LEHDET, tustustumme erilaisiin puihin ja niiden lehtiin. 

Ystävällisin terveisin Puolukat

Hösten är här. Igår var det ännu varm och skön dag. Det sku vara bra att kolla hanskar och mössor till svala morgnar.
 
Vi hade föräldra kvällen förra veckans onsdag. Vi tackar alla som deltog och för feedbacken vi fick.
Vi har planerat veckoschemat, som lyder så här:
MÅNDAG ritar vi med olika färger
TISDAG pusslar vi pussel och bekantar oss med andra former
ONSDAG läser vi sagor
TORSDAG går vi ut till parken (kan ändras) på morgon utevistelsen
FREDAG musik och dansjumppa

Det här schemat kommer direkt efter morgonmålet.
Morgonmålstiden är från 8.00-8.15, dom som kommer efter den här tiden serveras inte frukost åt mer, så att vi kan på börja dagens schema klo 8.30.
Vi går ut klo 9.30.

Dagensprogram finns på Lingonens ytterdörr, men vi skriver den ännu här.
Daghemmet är öppet klo 6.00-17.00.
Morgonmål 8-8.15
Morgonprogram 8.30-
Utevistelse 9.30-
Lunch 11.00
Vilo stund 11.30-
Mellanmål 14.00
Utevistelse 15.00
Barnen har också frilek mellan dagsprogrammet. På vintern kan utevistelsen bli kortare.

På hösten bekantar vi oss med trädens blad, former och färger.

Med vänliga hälsningar
Lingonen

Tervetuloa Puolukoihin / Välkommen till Lingonen

Puolukat-ryhmä on aloittanut toimintansa 1.11.2021 uusissa tiloissa osoitteessa Suurpellontie 2. Ryhmässä on sekä suomen- että ruotsinkielisiä alle 3 vuotiaita lapsia.

Gruppen Lingonen har börjat sin verksamhet 1.11.2021 i nya lokaliteter på Storåkersvägen 2. I gruppen finns både svensk- och finskspråkiga barn under 3 år.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä