Varhaiskasvatus / småbarnspedagogik

Loviisan kaupunki tarjoaa ksylitolipastillit varhaiskasvatuksessa oleville lapsille 1.1.2019 alkaen / Lovisa stad erbjuder barnen inom småbarnspedagogiken xylitolpastiller från 1.1.2019

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksen mukaan, päivittäinen ksylitolipastillien tai -purukumin käyttäminen joka aterian jälkeen pienentää hampaiden reikiintymisen riskiä. Loviisan kaupunki tarjoaa 1.1.2019 alkaen jokaiselle kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle yhden ksylitolipastillin jokaisen ruokailun jälkeen. Mikäli huoltajat eivät halua lapselleen tarjottavan ksylitolipastillia, he voivat ilmoittaa siitä oman lapsensa päiväkotiin, ryhmäperhepäiväkotiin tai perhepäivähoitajalle.

On hyvä muistaa, että lasten suun terveyden lähtökohta on se, mitä kotona tapahtuu. Hampaiden harjaus fluorihammastahnalla aamuin ja illoin sekä säännöllinen ruokailu ovat tärkeimmät seikat. Ksylitolipastillit vain tukevat tätä.

brushing-teeth-child-dental-care-356734.jpg

Enligt statens näringsdelegations rekommendationer om måltiderna inom småbarnspedagogiken, minskar användningen av xylitolpastiller eller -tuggummi efter varje måltid risken för hål i tänderna. Från 1.1.2019 erbjuder Lovisa stad alla barn inom den kommunala småbarnspedagogiken en xylitolpastill efter varje måltid. Om vårdnadshavarna inte vill att deras barn ska få xylitolpastiller kan de meddela barnets daghem, gruppfamiljedaghem eller familjedagvårdare.

Det är bra att komma ihåg att utgångspunkten för barns munhälsa är det som sker hemma. Det viktigaste är att borsta tänderna med fluortandkräm morgon och kväll samt att äta regelbundet. Xylitolpastillerna enbart stöder en god munhälsa.

Lov is a...

Varhaiskasvatus on osa Loviisan kaupungin koulutusjärjestelmää sekä tärkeä 036.jpg
vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. Varhaiskasvatuksen tarkoituksena on luoda yhdenvertaiset edellytykset lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.


Småbarnspedagogiken är en del av Lovisa stads utbildningssystem och ett viktigt skede i barnets växande och lärande. Vårdnadshavarna bär det primära ansvaret för sina barns fostran. Småbarnspedagogiken stöder och kompletterar hemmens fostrande uppdrag och bidrar till barnens välbefinnande. Avsikten med småbarnspedagogiken är att skapa likvärdiga förutsättningar för en helhetsmässig uppväxt, utveckling och lärande för barnen.