Valkon päiväkoti / Valkom daghem

Valkon päiväkoti - Valkom daghem: Luonnollisesti kaksikielinen - naturligt tvåspråkig.

Valkon päiväkoti on kaksikielinen päiväkoti Loviisan Valkossa, noin 8 km:n päässä Loviisan keskustasta.

Päiväkodin sijainti luo ihanteelliset edellytykset erilaisiin luonnossa tapahtuviin toimintoihin. Meri ja metsä ovat välittömässä läheisyydessä, lisäksi luistinradan, hiihtolatujen sekä leikkipuiston sijainnit kävelymatkan päässä tuovat monipuolisuutta ulkoiluun ja liikuntaan.

Tavoitteenamme on tarjota lapselle turvallista, virikkeellistä ja kodikasta varhaiskasvatusta. Lapsen kehitystä tuetaan erityisesti minäkuvan ja itsetunnon vahvistamisella sekä huomioimalla lapsen vahvat puolet omaa ikää ja kehitystasoa vaalien.

Päivämme koostuu turvallisista, toistuvista arkipäivän rutiineista ja toimintahetkistä.

Pidämme tärkeänä lasta arvostavan, myönteisen ilmapiirin luomista, jossa on mahdollisuus iloita lapsuusajan leikeistä.

kuva 197.jpgValkom daghem är ett tvåspråkigt daghem i Valkom, ca 8 km från Lovisa centrum.

Läget ger oss ypperliga möjligheter för olika verksamheter i naturen. Havet och skogen är på promenadavstånd samt ishockeyrink, skidspår och lekpark.

Målet är att erbjuda barnet en trygg, ändamålsenlig och hemlik småbarnspedagogik. Barnets utveckling stöds genom att stärka jagbilden och självkänslan enligt ålder och utvecklingsnivå.

Vardagen består av trygga, återkommande rutiner och verksamhetsstunder.

Det är viktigt att skapa en positiv anda, där det finns utrymme att glädjas över barndomens lek.