Valkon päiväkoti / Valkom daghem

"Valkon päiväkoti kasvaa " "Valkom daghem växer"

Hyvät Valkon päiväkodin vanhemmat

 

Lapsiluku Valkon alueella on iloksemme kasvanut. Jotta varhaiskasvatus voisi vastata tarpeeseen olemme päättäneet perustaa ryhmän 0-3 vuotiaille lapsille, Pikkuoravat.

Toiminta alkaa 1.1.2022.

Ystävällisin terveisin

Lena Rosenqvist-Huhtanen, päiväkodinjohtaja

 

 

Bästa föräldrar till barn i Valkom daghem

 

Barnantalet på området har glädjande nog ökat och för att svara på behovet av platser inom småbarnspedagogiken, så har vi bestämt oss för att grunda en grupp för 0-3 åriga barn, Små Ekorrarna.

Verksamheten startar 1.1.2022.

Med vänliga hälsningar

Lena Rosenqvist-Huhtanen, daghemsföreståndare

Joululomatiedote!Jullovsinfo!

TIEDOTE JOULUN JA UUDEN VUODEN VÄLIPÄIVIEN TOIMINNASTA LOVIISAN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSPALVELUISSA 2021

 1. – 31.12.2021 päivystävinä päiväkoteina toimivat Koskenkylän päiväkoti, Määrlahden päiväkoti ja Villekulla daghem. Muut päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit ovat suljettuna 27 - 31.12.

Koskenkylän vuorohoitoryhmässa (Mustikat) noudatetaan jouluna poikkeuksellisia aukioloaikoja. Vuorohoitoa ja yöhoitoa tarjotaan seuraavasti:

 

 • jouluaattona klo 12.00 asti
 • joulupäivä suljettu
 • tapaninpäivänä klo 20.00 jälkeen.

 

Vuorohoito on kaupungin erityispalvelua (540/2018, §13), johon ovat oikeutettuja vuorotyötä tekevien huoltajien lapset.

Päivystäviin päiväkoteihin tulee henkilökuntaa eri yksiköistä. Pyydämme teitä huoltajia ottamaan huomioon, että emme voi taata, että lapsen tuttuja kasvattajia on paikalla. 

Huoltajia pyydetään ilmoittamaan hoitotarpeesta ajalla 27 - 31.12. viimeistään 30.11.2021 eVarhaiskasvatus - palvelun kautta.

Mikäli lapsen huoltajat varaavat hoitoa tälle ajankohdalle, mutta eivät sitä tarvitse, hoito pitää perua viimeistään 15.12. Peruuttamatta jätetystä hoitovarauksesta kaupungilla on oikeus periä puolet täydestä varhaiskasvatusmaksusta. Tämä koskee myös maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä olevia perheitä (asiakasmaksutiedote 1.8.202021).

HUOM! Ainoastaan 27 - 31.12. välinen aika on maksuton perheille jotka ovat määräaikaan mennessä ilmoittaneet, että eivät tarvitse hoitoa tällä ajalla.

Niillä alueilla missä esikoululaisten hoito järjestetään koulun tiloissa ja koulu on suljettu, hyvitetään määräaikaan mennessä ilmoitetut poissaolopäivät ajalla 23.12.2021 - 9.1.2022 (koulujen joululoma).

 

Lisätietoja:

Päivi Ahola, puh 044-5651153 (Ruukki, Tesjoki, Määrlahti, Rauhala)  Lena Rosenqvist-Huhtanen, puh 040-5519115 (Hembacka, Lyckebo, Villekulla, Valko) Sofia Lindstedt, puh 050-3827568 (Isnäs, Koskenkylä)

Veronica Eskonen, puh 040-5409796, varhaiskasvatuksen laskutus  

INFORMATION OM VERKSAMHETEN I LOVISA STADS SMÅBARNSPEDAGOGIK UNDER DAGARNA MELLAN JUL OCH NYÅR 2021

Under dagarna mellan jul och nyår (27. - 31.12.2021) fungerar Forsby daghem, Määrlahden päiväkoti och Villekulla daghem som dejourerande daghem. De övriga daghemmen och gruppfamiljedaghemmen har stängt.

Forsby daghems skiftesomsorgsgrupp (Blåbären) följer avvikande öppettider under julen.

Skift- och nattomsorg erbjuds

 

 • på julafton ända till kl. 12.00
 • juldagen stängt
 • på annandag jul efter kl. 20.

 

Skiftesomsorg är stadens specialtjänst (540/2018, §13), till vilken barnen till sådana vårdnadshavare som gör skiftesarbete är berättigade.

 

Det kommer personal från olika enheter till de dejourerande daghemmen. Vi ber er vårdnadshavare att beakta, att vi inte kan garantera, att det för varje barn finns bekanta pedagoger på plats.

Vi ber vårdnadshavarna att anmäla vårdbehovet för 27.12. - 31.12. senast 30.11.2021 via eSmåbarnspedagogik – tjänsten.

Om vårdnadshavarna reserverar vård för den här tiden, men inte behöver den, bör den avbokas senast 15.12. Staden har rätt att ta ut en avgift för en reserverad vård som inte avbokats. Avgiften är då hälften av den fulla avgiften. Detta gäller också de familjer som normalt inte har någon avgift för småbarnspedagogiken (information om avgifterna inom småbarnspedagogiken 1.8.2021).

OBS! Endast dagarna 27.12. - 31.12 är avgiftsfria för de familjer som meddelat före utsatt tid, att de inte behöver vård under den här tiden.  

På vissa områden sker förskolebarnens vård i skolans utrymmen och skolan är stängd under tiden 23.12.2021-9.1.2022. De frånvarodagar under den här perioden som meddelats före utsatt tid är avgiftsfria.

 

Tilläggsinformation:

Päivi Ahola, tfn 044-5651153 (Ruukki, Tessjö, Märlax, Fredsby)  

Lena Rosenqvist-Huhtanen, tfn 040-5519115 (Hembacka, Lyckebo, Villekulla, Valkom) 

Sofia Lindstedt, tfn 050-3827568 (Isnäs, Forsby)

Veronica Eskonen, tfn 040-5409796, småbarnspedagogikens fakturering  

Koronatiedote /Corona-anvisningar

Varhaiskasvatuksessa noudatetaan edelleen koronatartuntaa ennaltaehkäiseviä toimintatapoja (päivitetty 19.8.2021)

Päiväkodeissa noudatetaan edelleen kansallisia THL:n, Opetushallituksen sekä alueellisen pandemiaryhmän ohjeita tartuntojen välttämiseksi.

Voimassa ovat edelleen seuraavat suositukset:

Maskilla suojautuminen

Pikaisetkin käynnit tai vierailut varhaiskasvatuksen tiloissa tehdään maskilla suojautuen.

 • Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myös huoltajien toivotaan käyttävän maskia lapsia tuodessaan ja hakiessaan sekä asioidessaan henkilöstön kanssa sisätiloissa. Päivittäiseen kanssakäymiseen päiväkoti ei tarjoa kasvomaskeja vaan huoltajat hankkivat ne itse. 
 • Myös varhaiskasvatuspalvelujen henkilöstö käyttää suojaimia

Lasten haku- ja tuontitilanteet

 • Koska päiväkotien eteiset ovat ahtaita ja turvavälejä on vaikea noudattaa, toivomme aina mahdollisimman lyhyttä oleskelua ja että vain yksi huoltaja tulee sisälle. Hänen tulee olla oireeton, ja suosittelemme maskin käyttöä.

 

Varhaiskasvatukseen ei tulla oireisena

 • Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa.
 • Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden.
 • Kun huoltaja toteaa, että lapsella on infektio-oireita, lapsen ei tulisi mennä varhaiskasvatukseen. Mikäli lapsi on sairauden vuoksi poissa, voi hänen oireeton sisaruksensa osallistua varhaiskasvatukseen. Suositus olisi pitää kaikki lapset kotona.

 

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

 • Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun tai varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan huolellisesti puhtaaseen, kuivaan pyyhkeeseen.
 • Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.

Jos varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta

 • Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille, joka ohjeistaa asiassa eteenpäin

 

 

Kokoontumiset (esim. vanhempain illat)

 

Varhaiskasvatuksen kokoontumisten suhteen kaupungin pandemiaryhmä on päättänyt, että niihin sovelletaan voimassa olevia kokoontumisrajoituksia (voimassa 28.8. asti).

 

Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5. julkaisemaa ohjetta ja hygieniavaatimuksia:

 

 • osallistujille on tarjottava mahdollisuus säilyttää turvavälit eli välttää lähikontaktia toisiinsa ja mahdollisuus käsien pesemiseen. Lähikontaktilla tarkoitetaan sisätiloissa henkilöiden oleskelua enintään kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia

 

Till vårdnadshavare

Vid ett bekräftat coronafall på daghem kontaktas endast de berörda familjerna. De berörda kontaktas per telefon av enheten för smittsamma sjukdomar. Om familjen inte kontaktats kan den utgå ifrån att verksamheten för det egna barnets del fortsätter som vanligt.

Inom småbarnspedagogiken råder stark sekretess och vi hanterar känslig information på ett mycket varsamt sätt. Vi informerar därför vårdnadshavare endast i fall att situationen leder till specialarrangemang i daghemmets verksamhet.

Varhaiskasvatuksen henkilökunta - Personalen inom småbarnspedagogiken

Huoltajille

Kun päiväkodissa todetaan koronatartunta, vain asianomaisiin perheisiin otetaan yhteyttä. Tartuntatautiyksikkö on asianomaisiin yhteydessä puhelimitse. Jos perheeseen ei ole otettu yhteyttä, perhe voi olettaa, että lapsi voi osallistua toimintaan normaalisti.

Varhaiskasvatusta sitoo vahva vaitiolovelvollisuus ja jaamme arkaluonteista tietoa hyvin harkiten. Tiedotamme siksi huoltajia vain tapauksissa, joissa tilanne johtaa erityisjärjestelyihin päiväkodin toiminnassa.

Muutos maksuissa ! Ändring i avgifterna!

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Maksun tulorajan muutoksia 1.8.2021 alkaen.

Mikäli olette aikaisemmin hyväksyneet korkeimman maksuluokan, niin tarkistakaa, jäävätkö teidän veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot korkeimman maksun tulorajan alle.

Jos näin on, ja toivotte että maksunne tarkistetaan, ystävällisesti toimittakaa tuloselvityslomake litteineen varhaiskasvatuksen laskutukseen, viimeistään 15.8.2021

Tuloselvityslomakkeen voi tulostaa netistä tai noutaa Lovinfosta.

Selvityksen voi lähettää postitse:

Loviisan kaupunki/Varhaiskasvatuksen laskutus
PL 77
07901 Loviisa

 

tai sähköpostiin:

veronica.eskonen@loviisa.fi

Veronica Eskonen 040 540 9796

 

tai jättää kaupungin asiakaspalvelutoimistoon:

Lovinfo

Marinakatu 12 A

avoinna ma-pe klo. 9.00-16.00

 

Lisätietoja:

https://www.loviisa.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-asiakasmaksut/

Småbarnspedagogikens klientavgifter

Ändringar i inkomstgränsen fr.om 1.8.2021

 

Om ni tidigare har godkänt högsta avgiften, kan det vara skäl att kolla om era skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt de skattefria inkomsterna för barnet i och med ändringen blir under inkomstgränsen för högsta avgiften.

Om så är fallet och ni önskar att er avgift granskas, vänligen skicka blanketten för inkomstutredningen med bilagor, till faktureringen för småbarnspedagogik, senast 15.8.2021.

Blanketten för inkomstutredning kan printas ut via nätet eller avhämtas från Lovinfo.

Utredningen kan skickas per post:

Lovisa stad/Faktureringen för småbarnspedagogik

PB 77
07901 Lovisa

 

eller till e-posten:

veronica.eskonen@loviisa.fi

Veronica Eskonen 040 540 9796

 

Du kan även lämna in blanketterna på Lovisa stads kundservicekontor:

Lovinfo

Mariegatan 12 A

öppet må–fre kl. 9–16.

 

Mera info:

https://www.loviisa.fi/sv/smabarnspedagogik-och-utbildning/dagvard-och-utbildning-smabarnspedagogik/smabarnspedagogikens-kundavgifter/

 

 

Huom! Tiedote! Obs ! Information!

Tiedote Valkon päiväkodin lasten huoltajille Kuten olemme aikaisemmin kertoneet, terveystarkastajan rutiinitarkastuksessa havaittiin Valkon päiväkodissa tunkkaista hajua ja pintakosteutta yhdessä wc-tilassa. Hänen suosituksestaan päiväkodilla tehtiin hiihtolomaviikolla lisätutkimuksia. Näistä tutkimuksista on selvinnyt, että joitain korjauksia on tehtävä. Päiväkoti on kuitenkin muutenkin saneerauksen tarpeessa. Tällä hetkellä kaupungin tilapalvelu selvittää aikatauluja sekä miettii, kuinka laajaan remonttiin ryhdytään. Mikäli remontin alta joudutaan siirtymään väistötiloihin, etsitään korvaavia tiloja ensisijaisesti Valkon alueelta. Tiedotamme lisää mahdollisimman pian. Kysymyksiin vastaavat: Sofia Hoff, varhaiskasvatuspäällikkö 044 349 3132 Päivi Ahola, päiväkodinjohtaja 044 565 1084

Maskisuosituksen käytännöistä varhaiskasvatuksessa (27.10.2020)/Anvisningar för användning av ansiktsmask inom småbarnspedagogiken (27.10.2020)

Aiemmin antamamme ohjeet ovat edelleen voimassa. Nämä ohjeet tarkentavat kasvomaskien käyttöä ja päiväkodeissa liikkumista.

 • Huoltajia pyydetään edelleen välttämään tarpeetonta oleskelua päiväkotien tiloissa.

Haluamme erityisesti korostaa että:

 • Varhaiskasvatus suosittelee huoltajia käyttämään kasvomaskia, mikäli on tarvetta asioida päiväkodin ja perhepäivähoidon sisätiloissa tuonti- ja hakutilanteissa sekä keskusteluissa. Vasu-keskusteluissa, myös henkilöstö käyttää kasvomaskia jatkossa
 • Suosittelemme, että lasten haku- ja tuontitilanteet hoitaa vain yksi aikuinen ja ne pyritään hoitamaan turvaväleistä huolehtien. Päivittäiseen kanssakäymiseen päiväkoti ei tarjoa kasvomaskeja vaan huoltajat hankkivat ne itse.

Käytäntö on voimassa toistaiseksi.

Anvisningarna som vi gav tidigare är fortfarande giltiga. De här anvisningarna gäller användning av ansiktsmask och vistelse i daghemmens lokaler.

 • vårdnadshavare ombeds fortsättningsvis att undvika onödig vistelse i daghemmens lokaler.

Vi särskilt betona att:

 • Småbarnspedagogiken rekommenderar vårdnadshavare att bära ansiktsmask, i sådana situationer där det är nödvändigt att vistas inomhus på daghemmen t.ex. vid lämning och hämtning av barn eller samtal med personalen. I fortsättningen bär också personalen ansiktsmask i ”vasu”-samtal med föräldrarna
 • Vi rekommenderar att barnet hämtas och lämnas av endast en vuxen och att man håller säkerhetsavstånden. Daghemmet erbjuder inte ansiktsmasker för den dagliga kontakten, utan vårdnadshavarna står själv för anskaffningen.

Anvisningarna gäller tillsvidare.

Katsokaa myös ! Kolla också!

Katsokaa myös peda.net sivustosta Titta också på peda.net sidan :Varhaiskasvatus/småbarnspedagogik
/Vinkkejä kotiin -Ideer till hemmen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä