Tukijakson toimintaohjeet

TUKIJAKSON TOIMINTAOHJEET

Siirryttäessä tukijaksolle erityisluokkaan:

  • tukijakson pituus on 4-8 viikkoa
  • tukijakson aluksi pidetään huoltajien kanssa moniammatillinen palaveri, jossa sovitaan jakson tavoitteet
  • lähettävän koulun erityisopettaja avaa palaverissa oppilaan vahvuudet ja tuen tarpeet (pedagoginen arvio, oppimissuunnitelma/ HOJKS)
  • tuen tarpeet (oppimisen pulmat, käytös, sosiaaliset pulmat, poissaolot) ja tavoitteet kirjataan palaverissa ylös oppimissuunnitelman/ HOJKSin päivityskohtaan
  • tukijakson aikana oppilas opiskelee vähintään 50% pienluokassa
  • integraatiota tehdään tarkasti harkiten, oppilaan etu edellä, ei resurssien perusteella
  • tukijakson aikana/lopuksi erityisluokanopettaja tekee oppilaasta kokonaisvaltaisen arvion (vahvuudet ja tuen tarpeet), joka kirjataan oppilaan pedagogisiin asiakirjoihin (oppimissuunnitelma/ HOJKS päivitys)
  • tukijakso päättyy huoltajien kanssa moniammatilliseen palaveriin, jossa päätetään oppilaan luokkapaikka ja tuen järjestäminen jatkossa(lähikoulu/pienluokka)

Tukijakso voidaan myös järjestää erityisluokasta yleisopetukseen. Moniammatillinen palaveri huoltajan kanssa sekä tavoitteet kirjataan oppilaan pedagogisiin asiakirjoihin. Oppilaan opetus järjestetään yleisopetuksessa ja tukitoimet asetetaan ja kirjataan sen mukaisesti.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä